December 9, 2023

Kinh Tế

My Blog about Economic in Vietnamese or Vietnam

Dự Báo Tăng Trưởng Kinh Tế của Việt Nam được điều chỉnh xuống 6,0% trong năm 2016 và 6,3% trong năm 2017

Theo tin Ngân hàng Phát triển Châu Á Dự báo tăng trưởng của Việt Nam...


Theo tin Ngân hàng Phát triển Châu Á

Dự báo tăng trưởng của Việt Nam được điều chỉnh xuống 6,0% trong năm 2016 và 6,3% trong năm 2017.Trong sáu tháng đầu năm 2016, ngành sản xuất, xây dựng và dịch vụ ở Việt Nam tăng trưởng nhanh chóng nhờ sự gia tăng mạnh luồng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trong khi đó tăng trưởng GDP lại chậm lại do sự giảm sút trong ngành nông nghiệp và khai khoáng. Mặc dù tốc độ tăng trưởng kinh tế được dự báo sẽ cao hơn trong sáu tháng cuối năm 2016, dự báo tăng trưởng kinh tế chung cho cả năm 2016 và 2017 đều được điều chỉnh giảm so với dự báo trước đây. Tỉ lệ lạm phát có biến động như đã dự báo tuy nhiên sẽ vẫn được duy trì ở mức thấp. Cán cân thanh toán đã được cải thiện do cán cân vãng lai hiện cho thấy mức độ thặng dư trong suốt kỳ dự báo. Đọc thêm thông tin trong ấn phẩm Asian Development Outlook 2016 Update