December 9, 2023

Kinh Tế

My Blog about Economic in Vietnamese or Vietnam

Ủy ban kinh tế trong APEC 2017 thảo luận các dự án nhằm củng cố nền tảng pháp lý kinh tế khu vực

Theo tin APEC 2017 National Committee. Hội nghị SOM 1 và các cuộc họp liên...


Theo tin APEC 2017 National Committee.

Hội nghị SOM 1 và các cuộc họp liên quan tiếp tục ngày làm việc thứ támNgày 25 tháng 02 năm 2017, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

Trong khuôn khổ Uỷ ban EC, Nhóm bạn của Chủ tịch về Tăng cường cơ sở hạ tầng pháp lý tập trung thảo luận các dự án nhằm củng cố nền tảng pháp lý kinh tế khu vực, bao gồm khả năng xây dựng một khuôn khổ hợp tác APEC về giải quyết tranh chấp trực tuyến đối với các giao dịch của doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSME). Cuộc họp đã có sự tham gia tích cực của nhiều tổ chức quốc tế liên quan, trong đó Ủy ban Liên hợp quốc về luật thương mại quốc tế (UNCITRAL), Ngân hàng thế giới (WB), Viện quốc tế về nhất thể hoá pháp luật tư (UNIDROIT).Cũng trong ngày hôm nay, hai hội thảo của Ủy ban EC về “Sử dụng công cụ quốc tế nhằm tăng cường thực thi hợp đồng trong tài chính chuỗi cung ứng cho các doanh nghiệp toàn cầu (bao gồm các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa – MSMEs)” và của Nhóm CPLG về “Quyền hạn điều tra của các cơ quan cạnh tranh” đã kết thúc. Kết quả cụ thể của hai hội thảo sẽ được báo cáo lên phiên họp toàn thể của EC (ngày 27/02) và CPLG (ngày 26/02) tới.


https://www.apec2017.vn/ap17-c/vi/press-release/h%E1%BB%99i-ngh%E1%BB%8B-som-1-v%C3%A0-c%C3%A1c-cu%E1%BB%99c-h%E1%BB%8Dp-li%C3%AAn-quan-ti%E1%BA%BFp-t%E1%BB%A5c-ng%C3%A0y-l%C3%A0m-vi%E1%BB%87c-th%E1%BB%A9-t%C3%A1m