Khai mạc Hội nghị quan chức cao cấp APEC lần thứ 1

Theo tin APEC 2017 National Committee. Khai mạc Hội nghị quan chức cao cấp APEC lần thứ 1 HỘI NGHỊ QUAN CHỨC CAO CẤP LẦN 1 (SOM1) VÀ CÁC CUỘC HỌP LIÊN QUAN (18/02 – 03/3/2017) Sáng nay, ngày 02 tháng 3 tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Hội nghị các lần thứ…

Ủy ban kinh tế trong APEC 2017 Đối thoại về mua sắm chính phủ

Theo tin APEC 2017 National Committee. Phiên toàn thể các Ủy ban APEC trong khuôn khổ Hội nghị SOM 1 và các cuộc họp liên quan Ngày 26 tháng 02 năm 2017, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam Hôm nay Ủy ban EC đã tiến hành Đối thoại về mua sắm chính…