December 9, 2023

Kinh Tế

My Blog about Economic in Vietnamese or Vietnam

CPTPP mang lại lợi ích kinh tế trực tiếp và thúc đẩy cải cách trong nước, theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới

Theo tin của Ngân hàng Thế giới THÔNG CÁO BÁO CHÍ 9 Tháng 3 Năm...


Theo tin của Ngân hàng Thế giới

THÔNG CÁO BÁO CHÍ
9 Tháng 3 Năm 2018CPTPP mang lại lợi ích kinh tế trực tiếp và thúc đẩy cải cách trong nước, theo báo cáo của Ngân hàng Thế giớiHà Nội, ngày 9 tháng 3 năm 2018 – Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) sẽ mang lại nhiều lợi ích kinh tế to lớn cho Việt Nam, một báo cáo mới của Ngân hàng Thế giới công bố ngày hôm nay, sau khi Việt Nam và 10 quốc gia khác vừa ký kết hiệp định này, cho biết.

The báo cáo Tác động kinh tế và phân bổ thu nhập của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương: Trường hợp Việt Nam, những hiệp định thương mại đa phương như CPTPP sẽ bổ sung động lực cho mô hình tăng trưởng dựa trên đầu tư và xuất khẩu của Việt Nam.

“Ngay cả khi dựa trên những giả định khiêm tốn thì Hiệp định CPTPP dự kiến cũng sẽ góp phần làm tăng thêm 1,1% GDP tính đến thời điểm 2030. Với thêm giả định tăng năng suất khiêm tốn, CPTPP sẽ góp phần làm GDP tăng thêm 3,5%,” ông Ousmane Dione, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam cho biết.

Hiệp định này dự kiến sẽ mang lại lợi ích cho mọi nhóm thu nhập, nhưng những lao động có tay nghề cao và thuộc nhóm có thu nhập 60% từ trên xuống sẽ được hưởng lợi nhiều hơn. Ngoài ra, dự kiến tăng trưởng đầu tư nước ngoài cũng sẽ kéo theo tăng trưởng ngành dịch vụ và tăng năng suất lao động. Các doanh nghiệp tư nhân trong nước sẽ có thêm cơ hội tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu và nhờ vậy khuyến khích phát triển khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa.

“Hiệp định mới sẽ mang lại lợi ích trực tiếp cho Việt Nam nhờ tự do hóa thương mại và tăng cường tiếp cận thị trường. Quan trọng nhất là nó sẽ thúc đẩy và tăng tốc quá trình cải cách trong nước trong nhiều lĩnh vực khác nhau,” ông Sebastian Eckardt, Chuyên gia Kinh tế Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam nói. “Thực hiện các cam kết trong CPTPP sẽ thúc đẩy hơn nữa minh bạch hóa và xây dựng thể chế hiện đại tại Việt Nam”

CPTPP dự kiến sẽ thúc đẩy cải cách trong các lĩnh vực như quản lý cạnh tranh, dịch vụ (dịch vụ tài chính, viễn thông, và gia nhập tạm thời của các nhà cung cấp dịch vụ), hải quan, thương mại điện tử, môi trường, mua sắm của chính phủ, sở hữu trí tuệ, đầu tư, tiêu chuẩn lao động, pháp lý, thâm nhập thị trường hàng hóa, quy tắc xuất xứ, các biện pháp phi thuế quan, khắc phục thương mại, v.v.

Báo cáo này nhận được sự hỗ trợ của Đối tác chiến lược giữa Australia và Nhóm Ngân hàng Thế giới (ABP II), nhằm giúp nghị trình phát triển của Việt Nam thông qua hỗ trợ kỹ thuật, nâng cao năng lực và phân tích. “Cùng với Ngân hàng Thế giới, chúng tôi cam kết giúp Việt Nam tận dụng lợi thế từ những cơ hội kinh tế to lớn do CPTPP mang lại.”, bà Rebecca Bryant, Đại biện lâm thời sứ quán Australia tại Việt Nam cho biết. “Hoạt động này bao gồm hỗ trợ tang tính cạnh tranh, giảm hang rào thương mại và tang cường kết nối.”

THÔNG CÁO BÁO CHÍ SỐ: 2018/03/09
Liên lạc
Tại Hà Nộii

Nguyễn Hồng Ngân
+842439378234
nnguyen5@worldbank.org


http://www.worldbank.org/vi/news/press-release/2018/03/09/cptpp-brings-vietnam-direct-economic-benefits-and-stimulate-domestic-reforms-wb-report-says