December 9, 2023

Kinh Tế

My Blog about Economic in Vietnamese or Vietnam

Kinh tế Việt Nam chậm lại trong bối cảnh bất định cao


Source: Ngân hàng Thế giới

THÔNG CÁO BÁO CHÍ
1 THÁNG 7 NĂM 2019Hà Nội, ngay 1 tháng 7 năm 2019 – Đà tăng trưởng của Việt Nam chậm lại kể từ đầu năm, nhưng triển vọng vẫn tích cực. Đó là nhận định trong Điểm lại, báo cáo bán thường niên của Ngân hàng Thế giới về tình hình kinh tế Việt Nam, công bố hôm nay.

Trong kỳ báo cáo, ngành dịch vụ đạt kết quả tốt – dấu hiệu cho thấy nhu cầu trong nước và đặc biệt là tiêu dùng tư nhân vẫn tăng bền vững. Tỷ lệ nợ trên GDP giảm từ mức đỉnh 63,7% năm 2016 xuống còn khoảng 58,4% năm 2018. Tăng trưởng gần đây giảm tốc là do tác động dội của những yếu tố bất lợi bên ngoài đối với các ngành kinh tế quan trọng. Dịch tả lợn châu Phi bùng phát và giá cả quốc tế suy giảm gây ảnh hưởng đến sản lượng nông nghiệp. Đồng thời, sức cầu bên ngoài yếu đi làm tăng trưởng chững lại ở các ngành chế tạo chế tạo, chế biến định hướng xuất khẩu.

Mặc dù có những dấu hiệu cho thấy tăng trưởng chững lại theo chu kỳ, báo cáo nhận định rằng triển vọng của Việt Nam vẫn tích cực. Tăng trưởng GDP trong năm 2019 theo giá so sánh được dự báo sẽ giảm còn 6,6%, do sức cầu bên ngoài yếu đi và do chính sách tài khóa và tín dụng tiếp tục bị thắt chặt. Chỉ số lạm phát dự kiến vẫn được duy trì dưới chỉ tiêu lạm phát chính thức là 4%.

Rủi ro tiếp tục gia tăng, do tình trạng bất định toàn cầu tăng lên với khi căng thẳng thương mại tái leo thang và biến động tài chính nhiều hơn. Rủi ro bên ngoài còn trở nên phức tạp hơn khi kết hợp với những nguy cơ dễ tổn thương trong nước, bao gồm chậm trễ trong quá trình củng cố tình hình tài khóa, cải cách doanh nghiệp nhà nước và khu vực ngân hàng, gây ảnh hưởng đến cảm nhận của nhà đầu tư và viễn cảnh tăng trưởng.

“Việt Nam cần chuẩn bị điều chỉnh chính sách kinh tế vĩ mô trong trường hợp rủi ro nêu trên trở thành hiện thực, dẫn đến suy giảm sâu hơn so với dự kiến,” theo ông Ousmane Dione, Giám đốc Quốc gia của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam. “Việt Nam cũng sẽ phải tiếp tục tăng cường chiều sâu cải cách cơ cấu, nâng cao năng lực cạnh tranh xuất khẩu, tăng cường chiều sâu hội nhập thương mại thông qua các hiệp định khu vực và đa phương.”

Một số chỉ tiêu kinh tế

2017 2018 2019 2020 2021
Tăng trưởng GDP (%) 6,8 7,1 6,6 6,5 6,5
Chỉ số giá tiêu dùng (bình quân năm, %) 3,5 3,5 3,7 3,8 3,8
Cân đối tài khoản vãng lai (%GDP) 2,1 2,3 2,0 1,4 1,4
Cân đối ngân sách (% GDP, Bộ Tài chính) -2,7 -2,5 -2,5 -2,3 -2,2
Nợ công (% GDP) 61,4 58,4 58,3 58,0 57,6
Nợ công (% GDP) 58,2 55,6 54,4 53,3 52,5
Nguồn: Chính phủ Việt Nam, IMF và NHTG.

Mục chuyên đề đặc biệt của ấn phẩm này đi sâu vào tình hình phát triển của ngành du lịch Việt Nam – là ngành xuất khẩu dịch vụ lớn nhất của quốc gia, đóng góp đến 8% GDP trong năm 2017. Chuyên đề nhận định rằng tăng trưởng mạnh mẽ khiến cho ngành đã chạm đến điểm bùng phát trong phát triển, nghĩa là nếu tiếp tục tăng trưởng mà không được quản lý tốt, điều đó có thể đến những tác động bất lợi về kinh tế, xã hội và môi trường.

Báo cáo khuyến nghị những biện pháp nhất định nhằm đảm bảo bền vững dài hạn cho ngành. Những ưu tiên chính bao gồm: (i) tăng cường phối hợp quy hoạch điểm du lịch và phát triển sản phẩm, (ii) đa dạng hóa sản phẩm du lịch và thị trường nguồn khách, (iii) phát triển kỹ năng của lực lượng lao động ngành du lịch, (iv) tăng cường kết nối chuỗi giá trị du lịch ở địa phương, (v) cải thiện về quản lý luồng khách, (vi) nâng cao chất lượng và năng lực hạ tầng điểm du lịch, và (vii) bảo vệ các tài sản văn hóa và môi trường.

Liên lạc

Tại Hà Nội

Lê Thị Quỳnh Anh
(+84-24) 3937-8362
ale5@worldbank.org
LIÊN QUAN
https://www.worldbank.org/vi/news/press-release/2019/07/01/vietnams-economy-slows-down-amidst-heightened-uncertainties