December 9, 2023

Kinh Tế

My Blog about Economic in Vietnamese or Vietnam

Theo khảo sát ý kiến ​​quốc tế của Kekst CNC cho thấy người Mỹ chia rẻ về nhu cầu thay đổi kinh tế cơ bản sau khủng hoảng do đại dịch COVID-19


Theo tin Kekst CNC hay prnewswire.com

Người Mỹ chia rẻ về nhu cầu thay đổi kinh tế cơ bản sau khủng hoảng sau COVID-19 theo khảo sát theo dõi
Khảo sát ý kiến ​​quốc tế được thực hiện bởi Kekst CNC cho thấy khoảng cách hẹp giữa những người Mỹ muốn thay đổi cơ bản cho nền kinh tế và những người muốn trở lại trạng thái trước khủng hoảng

Dữ liệu cho thấy lời kêu gọi gia tăng nhằm ngăn chặn thiệt hại kinh tế và sự sụt giảm niềm tin liên tục vào phản ứng của chính phủ liên bang

Bồi thường điều hành trở thành vấn đề quan trọng đối với các công ty

NEW YORK, ngày 12 tháng 5 năm 2020 / PRNewswire / – Chỉ có một chút người Mỹ (47%) thích thay đổi cơ bản cho nền kinh tế sau khủng hoảng so với việc quay trở lại hệ thống như trước đây (ưu tiên 40%), theo cập nhật tháng 5 của công cụ theo dõi khảo sát ý kiến ​​quốc tế được thực hiện bởi Kekst CNC, một công ty truyền thông chiến lược toàn cầu hàng đầu.

Bên cạnh việc tập trung vào việc trở lại bình thường, người Mỹ tin rằng chuẩn bị cho đại dịch trong tương lai – không nhất thiết phải tăng tài trợ cho những người lao động chính và chăm sóc những người dễ bị tổn thương nhất trong xã hội – nên là ưu tiên kinh tế quan trọng tiến lên. Người Mỹ cũng có nhiều khả năng hơn những người ở các quốc gia khác ưu tiên phát triển nền kinh tế.

Bảng: Người Mỹ đặt tên cho việc chuẩn bị đại dịch là ưu tiên chính cho tương lai

Quan trọng hơn, dữ liệu cũng cho thấy rằng trong khi đa số người Mỹ (57%) tiếp tục ưu tiên cứu người hơn là bảo vệ nền kinh tế, thì con số ngày càng tăng (27%, tăng từ 20% trong tháng trước) hiện tin rằng chính phủ nên tập trung vào việc ngăn chặn nền kinh tế suy thoái hoặc trầm cảm, ngay cả khi nó có nghĩa là bệnh sẽ lây lan. Mức độ quan tâm cao vẫn tồn tại về tác động của virus đối với nền kinh tế.

Theo các phát hiện, niềm tin được báo cáo của người Mỹ về phản ứng của chính phủ liên bang đã tiếp tục giảm, từ mức giảm niềm tin ròng 6% trong tháng trước xuống mức giảm ròng 12% trong tháng Năm. Xu hướng này được thúc đẩy bởi cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa, chỉ có 32% đảng Cộng hòa nói rằng họ có niềm tin hơn vào chính quyền trung ương so với 43% vào tháng trước. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng đã chứng kiến ​​sự gia tăng mạnh về số lượng người nói rằng họ ít tin tưởng vào nó (từ 21% tháng trước lên 30% hiện nay). Điều này chủ yếu là giữa những người Cộng hòe do phản ánh những nhận xét của Tổng thống Trump về việc làm ô nhiễm tổ chức.

Nghiên cứu được thực hiện giữa một mẫu đại diện gồm 5.000 người trưởng thành, bao gồm 1.000 ở Mỹ trong khoảng thời gian từ 27 tháng 4 đến 1 tháng 5, bên cạnh những con số tương tự ở Anh, Thụy Điển, Đức và Nhật Bản, cũng nhận thấy niềm tin bền bỉ rằng các doanh nghiệp đang đẩy mạnh ứng phó với khủng hoảng (bao gồm 59% người Mỹ).

Tuy nhiên người Mỹ bắt đầu kêu gọi các bước đi táo bạo hơn từ các doanh nghiệp: 1 trong 3 người Mỹ ưu tiên cắt giảm lương điều hành hơn các sáng kiến ​​khác, thậm chí trên thiết bị bệnh viện sản xuất và cung cấp hàng hóa / dịch vụ rẻ hơn cho những người dễ bị tổn thương nhất (ưu tiên lần lượt là 15% và 16% ).

Nhận xét về những phát hiện này, Nicholle Manners của Knowledge, Insights, Research & Analytics (KIRA) tại Kekst CNC cho biết: “Một trong những phát hiện nổi bật nhất từ ​​nghiên cứu này là bản chất phân tách của các phản ứng của người Mỹ. sự phân chia văn hóa thông báo các câu trả lời trên toàn bộ khiến các nhà lãnh đạo phải vật lộn với những câu hỏi hóc búa về loại hình kinh tế và quốc gia mà chúng ta muốn thoát khỏi cuộc khủng hoảng này. Các doanh nghiệp, đặc biệt, sẽ cần xem xét những câu hỏi này một cách chu đáo, để mắt đến sở thích của người tiêu dùng. ”

Hoa Kỳ trong bối cảnh quốc tế (tại thời điểm khảo sát mới nhất được thực hiện)

Công nhân Mỹ vẫn quan tâm sâu sắc về tác động của coronavirus đối với nền kinh tế và công việc của chính họ. Gần một phần tư người Mỹ nói rằng họ hy vọng sẽ mất việc và một phần ba nói rằng họ hy vọng công ty của họ sụp đổ. Công nhân Mỹ trẻ tuổi phải đối mặt với mối đe dọa lớn nhất đối với tình hình kinh tế của họ, với 38% công nhân 18-24 tuổi nói rằng họ sẽ mất việc, và hơn một nửa – 52% – nói rằng họ lo lắng rằng công ty họ làm việc có thể sụp đổ .
Công chúng cũng chia đều vì tin rằng sự hỗ trợ của chính phủ dành cho doanh nghiệp đang thông qua những người thực sự cần nó, với 34% nói rằng và 34% nói rằng không phải như vậy.
Hoa Kỳ là quốc gia nơi ít người nghĩ rằng tác động của virus sẽ tồn tại lâu dài, trong số những quốc gia nơi cuộc khảo sát được tiến hành. Mặc dù nhiều người nghĩ rằng nó sẽ tồn tại lâu hơn so với tháng trước, 34% người Mỹ mong đợi tác động của virus đối với cuộc sống của chính họ sẽ kéo dài hơn một năm và 43% tin rằng tác động đối với Hoa Kỳ sẽ kéo dài hơn một năm.
Người Mỹ cũng bày tỏ mong muốn ít thay đổi nền kinh tế sau khủng hoảng so với các quốc gia khác. Cụ thể, người Mỹ ít có khả năng hơn các đối tác châu Âu muốn xem thêm tài trợ cho những người lao động chính (chỉ ưu tiên hàng đầu là 6%) ​​hoặc chăm sóc những người dễ bị tổn thương nhất trong xã hội (10%), tập trung nhiều hơn vào việc phát triển kinh tế (12%) và giảm thất nghiệp (12%).
Phương pháp và kết quả đầy đủ

Mẫu đại diện trên toàn quốc gồm 1.000 người lớn ở Hoa Kỳ, 1.000 người lớn ở Anh, 1.000 người lớn ở Đức, 1.000 người lớn ở Thụy Điển và 1.000 người lớn ở Nhật Bản
Nghiên cứu thực địa diễn ra vào ngày 27 tháng 4 – 1 tháng 5 năm 2020
Hạn ngạch và trọng số về giới tính, tuổi tác và khu vực ở mỗi quốc gia
Biên độ sai số +/- 3,3% cho tất cả các quốc gia
Kết quả đầy đủ của cuộc khảo sát có sẵn tại: https://www.kekstcnc.com/insights/covid-19-opinion-tracker-edition-2Americans Divided On Need For Fundamental Economic Change Post-COVID-19 Crisis, According To Tracking Survey
International opinion survey, conducted by Kekst CNC, shows narrow gap between Americans who want fundamental change to the economy and those who want return to pre-crisis state

Data shows rising call to avert economic damage and a continuing decline of confidence in federal government response

Executive compensation becomes key issue for companies

NEW YORK, May 12, 2020 /PRNewswire/ — Only slightly more Americans (47%) prefer fundamental change to the economy post-crisis versus a return to the system as it was (preferred by 40%), according to the May update of the international opinion survey tracker conducted by Kekst CNC, a leading global strategic communications firm.

Alongside focusing on a return to normalcy, Americans believe preparing for future pandemics – not necessarily increasing funding for key workers and looking after the most vulnerable in society – should be a key economic priority moving forward. Americans are also more likely than those in other nations to prioritize growing the economy.

Table: Americans name pandemic preparation as key priority for the future

% Americans who
rank measure:

Pandemic
preparation

Grow the
economy

Get back
to normal

Looking
after most
vulnerable

Funding for
key workers

1st priority

17%

12%

15%

10%

6%

2nd priority

13%

12%

10%

10%

9%

3rd priority

14%

12%

10%

8%

9%

Importantly, the data also shows that while a majority of Americans (57%) continue to prioritize saving lives over protecting the economy, a growing number (27%, up from 20% last month) now believe the government should focus on averting an economic recession or depression, even if it means the disease will spread. High levels of concern persist about the impact of the virus to the economy.

According to the findings, Americans’ reported confidence in the federal government’s response has continued to decline, from a net fall in confidence of 6% last month to a net fall of 12% in May. This trend is fueled by both Democrats and Republicans, with only 32% of Republicans saying they have more confidence in central government compared to 43% last month. The World Health Organization (WHO) has also seen a sharp increase in the number of people who say they have less confidence in it (from 21% last month to 30% now). This is mainly among Republicans, mirroring President Trump’s remarks about defunding the organization.

The research, carried out among a representative sample of 5,000 adults, including 1,000 in the U.S. between April 27th and May 1st, alongside similar numbers in the U.K., Sweden, Germany, and Japan, also found a persistent belief that businesses are stepping up in response to the crisis (including 59% of Americans).

However, Americans are beginning to call for bolder steps from businesses: 1 out of 3 Americans prioritize executive pay cuts above other initiatives, even above manufacturing hospital equipment and providing cheaper goods/services for the most vulnerable (prioritized by 15% and 16% respectively).

Commenting on these findings, Nicholle Manners, Global Head of Knowledge, Insights, Research & Analytics (KIRA) at Kekst CNC, said: “One of the most striking findings from this research is the split nature of Americans’ responses. America’s expanding and enduring cultural divide informs responses throughout—leaving leaders to grapple with tough questions about the type of economy and country we want coming out of this crisis. Businesses, especially, will need to consider these questions thoughtfully, with an eye toward diverse consumer preferences.”

The U.S. in International Context (as of the time the latest survey was conducted)

American workers remain acutely concerned about the impact of coronavirus on the economy and on their own jobs. Almost one in four Americans say they expect to lose their job, and one third say they expect their company to collapse. Younger American workers face the biggest threat to their economic situation, with 38% of 18-24 year old workers saying they expect to lose their job, and more than half – 52% – saying they are worried that the company they work for might collapse.
The public is equally split on believing that government support for business is getting through to those that really need it, with 34% saying it is and 34% saying it is not.
The U.S. is the country where the fewest people think the impacts of the virus will last a long time, among those countries where the survey was conducted. Though more think it will last longer than they did last month, 34% of Americans expect the impact of the virus on their own life to last more than a year, and 43% believing the impact on the U.S. to last beyond a year.
Americans also expressed their desire for less of a change to the economy after the crisis compared to other nations. Specifically, Americans are less likely than their European counterparts to want to see more funding for key workers (only the top priority of 6%) or to look after the most vulnerable in society (10%), with more of a focus on growing the economy (12%) and reducing unemployment (12%).
Methodology and Full Results

Nationally representative sample of 1,000 adults in The United States, 1,000 adults in Great Britain, 1,000 adults in Germany, 1,000 adults in Sweden, and 1,000 adults in Japan
Fieldwork took place April 27th – May 1st 2020
Quotas and weights on gender, age, and region in each country
Margins of error of +/- 3.3% for all countries
Full results of the survey available at: https://www.kekstcnc.com/insights/covid-19-opinion-tracker-edition-2
About Kekst CNC

Kekst CNC is a leading global strategic communication consultancy. The team of over 250 experienced professionals serve clients from 13 offices in New York, London, Munich, Berlin, Frankfurt, Paris, Brussels, Tokyo, Seoul, Hong Kong, Dubai, Abu Dhabi and Stockholm. As trusted advisors, the firm contributes its expertise on such high-stake matters as: M&A, shareholder activism and governance, crisis communications, restructurings, regulatory investigations, litigation support, investor relations, IPO communications, issues and reputation management, change management and employee engagement, as well as digital and social communications. For more information, please visit: www.kekstcnc.com.

Contact:

For the U.S.
Nicholle Manners
212-521-4886
nicholle.manners@kekstcnc.com

For the U.K., Germany, Sweden, and Japan
James Johnson
+447826714286
james.johnson@kekstcnc.com

SOURCE Kekst CNC
https://www.prnewswire.com/news-releases/americans-divided-on-need-for-fundamental-economic-change-post-covid-19-crisis-according-to-tracking-survey-301057191.html