December 9, 2023

Kinh Tế

My Blog about Economic in Vietnamese or Vietnam

Báo cáo của bộ Thống kê Lao động Hoa Kỳ việc làm vào tháng 5 năm 2020 tích cực hơn nhiều so với mong đợi và phản ánh việc mở cửa lại nền kinh tế


Theo tin The Conference Board or prnewswire.com

Báo cáo việc làm của tháng 5 có thể đánh bại kỳ vọng, phản ánh việc mở cửa lại nền kinh tế
Nhận xét về Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ Báo cáo tình hình việc làm của Gad Levanon, Viện trưởng Viện Thị trường Lao động của The Conference Board.

NEW YORK, ngày 5 tháng 6 năm 2020 – Báo cáo công việc của tháng Năm tích cực hơn nhiều so với mong đợi. Việc làm tăng 2,5 triệu và tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 13,3% so với 14,7 trong tháng Tư. Tỷ lệ thất nghiệp không phản ánh đầy đủ quy mô của thị trường lao động vì nhiều người lao động đã trải qua một sự cắt giảm đáng kể trong giờ hàng tuần và nhiều người mất việc đã rời khỏi thị trường lao động hoàn toàn.

Sự gia tăng số lượng việc làm chỉ đơn giản phản ánh sự mở cửa của các nền kinh tế ở nhiều tiểu bang. Chỉ cần đặt mọi thứ vào quan điểm thì số lượng việc làm ở Mỹ vẫn còn gần 20 triệu dưới mức tháng hai.

Sự gia tăng việc làm là trên hầu hết các ngành công nghiệp với ngoại lệ đáng chú ý nhất là chính phủ. Số lượng việc làm trong chính phủ đã giảm 585.000 trong tháng Năm sau khi giảm 963.000 vào tháng Tư. Sự sụt giảm doanh thu thuế ở chính quyền tiểu bang và địa phương đang buộc họ phải sa thải công nhân.

Số lượng việc làm có khả năng tăng mạnh hơn nữa trong 2-3 tháng tới khi các bang tiếp tục nới lỏng các hạn chế về khoảng cách xã hội. Câu hỏi lớn là người tiêu dùng sẵn sàng chi tiêu như thế nào cho các hạng mục tiêu dùng có nguy cơ lây nhiễm. Họ có thể sẽ chi tiêu ít hơn cho các danh mục có nguy cơ lây nhiễm cao và có thể dễ dàng tránh được trong một thời gian, chẳng hạn như giải trí và các chuyến bay. Sự phục hồi hoàn toàn trong việc làm khó có thể xảy ra trong 12 tháng tới.

Giới thiệu về The Conference Board
Hội đồng quản trị là nhóm chuyên gia tư duy do thành viên điều hành mang đến những hiểu biết đáng tin cậy cho những gì phía trước. Được thành lập vào năm 1916, chúng tôi là một tổ chức phi lợi nhuận, phi lợi nhuận, nắm giữ tình trạng miễn thuế 501 (c) (3) tại Hoa Kỳ.
www.conference-board.org.

NGUỒN The Conference Board

Liên kết liên quan

http://www.conference-board.orgMay’s Job Report Beat Expectations, Reflecting Reopening of Economy
Comment on U.S. Bureau of Labor Statistics Employment Situation Report by Gad Levanon, Head of the Labor Markets Institute, The Conference Board

NEW YORK, June 5, 2020 /PRNewswire/ — May’s job report was much more positive than expectations. Employment increased by 2.5 million, and the unemployment rate dropped to 13.3 percent from 14.7 in April. The unemployment rate does not fully reflect the size of the labor market slack, as many workers experienced a significant cut in weekly hours, and many of those who lost jobs have left the labor market altogether.

The increase in the number of jobs simply reflects the opening of the economies in many states. Just to put things in perspective, the number of jobs in the US is still almost 20 million below the February level.

The increase in employment was across most industries, with the most notable exception being the government. The number of jobs in government dropped by 585,000 in May after a 963,000 drop in April. The decline in tax revenue in state and local governments is forcing them to shed workers.

The number of jobs is likely to sharply grow further in the next 2-3 months as states continue to relax social distancing restrictions. The big question is how willing consumers will be to spend on consumption categories that pose a contagion risk. They will probably spend less on categories that both pose a high contagion risk and could more easily be avoided for a while, such as entertainment and flights. A full recovery in employment is unlikely to occur in the next 12 months.

About The Conference Board
The Conference Board is the member-driven think tank that delivers trusted insights for what’s ahead. Founded in 1916, we are a non-partisan, not-for-profit entity holding 501 (c) (3) tax-exempt status in the United States.
www.conference-board.org.

SOURCE The Conference Board

Related Links

http://www.conference-board.org
https://www.prnewswire.com/news-releases/mays-job-report-beat-expectations-reflecting-reopening-of-economy-301071332.html