December 9, 2023

Kinh Tế

My Blog about Economic in Vietnamese or Vietnam

Hội đồng Chỉ số kinh tế hàng đầu (LEI) cho Hoa Kỳ được cải thiện vào tháng 5 sau cú sốc ban đầu đối với nền kinh tế có thể đã qua nhưng con đường phục hồi vẫn không chắc chắn


Theo tin The Conference Board or prnewswire.comHội đồng Chỉ số kinh tế hàng đầu® (LEI) cho Hoa Kỳ được cải thiện vào tháng 5
Cú sốc ban đầu đối với nền kinh tế có thể ở phía sau chúng ta, nhưng con đường phục hồi vẫn không chắc chắn

NEW YORK
Ngày 18 tháng 6 năm 2020

Hội đồng Chỉ số kinh tế hàng đầu® (LEI) của Hoa Kỳ đã tăng 2,8% trong tháng 5 lên 99,8 (2016 = 100) sau khi giảm 6,1% trong tháng 4 và 7,5% giảm trong tháng ba.

“Vào tháng Năm, LEI Hoa Kỳ đã cho thấy sự phục hồi một phần từ sự sụt giảm mạnh trong ba tháng trước đó, khi hoạt động kinh tế bắt đầu tăng trở lại”, (Senior Director of Economic Research – Giám đốc Nghiên cứu Kinh tế của Hội nghị) Ataman Ozyildirim cho biết. “Sự cải thiện tương đối trong yêu cầu bảo hiểm thất nghiệp chịu trách nhiệm cho khoảng hai phần ba mức tăng trong chỉ số. Sự cải thiện trong thị trường lao động, giấy phép nhà ở và giá cổ phiếu cũng làm tăng LEI nhưng các đơn đặt hàng mới trong sản xuất, triển vọng của người tiêu dùng về nền kinh tế và Chỉ số tín dụng hàng đầu ™ vẫn chỉ ra điều kiện kinh tế yếu. Độ rộng và chiều sâu của sự suy giảm LEI trong khoảng thời gian từ tháng 2 đến tháng 4 cho thấy nền kinh tế nói chung sẽ vẫn nằm trong lãnh thổ suy thoái trong thời gian tới. ”

Chỉ số kinh tế trùng khớp của Hội đồng quản trị (CEI) cho Hoa Kỳ đã tăng 1,1 phần trăm trong tháng 5 lên 95,3 (2016 = 100) sau khi giảm 10,4 phần trăm trong tháng tư và giảm 2,2 phần trăm trong tháng ba.

Chỉ số kinh tế tụt dốc của Hội đồng quản trị (LAG) cho Hoa Kỳ đã giảm 1,9% trong tháng 5 xuống 111,4 (2016 = 100) sau khi tăng 1,7% trong tháng 4 và tăng 2,4% trong tháng 3.

Về Hội nghị Chỉ số kinh tế hàng đầu® (LEI) cho Hoa Kỳ
Các chỉ số kinh tế tổng hợp là các yếu tố chính trong một hệ thống phân tích được thiết kế để báo hiệu các đỉnh và đáy trong chu kỳ kinh doanh. Các chỉ số kinh tế hàng đầu, trùng hợp và tụt hậu về cơ bản là các chỉ số trung bình tổng hợp của một số chỉ số hàng đầu, trùng khớp hoặc tụt hậu. Chúng được xây dựng để tóm tắt và tiết lộ các mô hình bước ngoặt phổ biến trong dữ liệu kinh tế một cách rõ ràng và thuyết phục hơn bất kỳ thành phần riêng lẻ nào – chủ yếu vì chúng làm giảm bớt một số biến động của các thành phần riêng lẻ.

Mười thành phần của Chỉ số kinh tế hàng đầu của Hội đồng Hội nghị Hoa Kỳ bao gồm:

Trung bình hàng tuần, sản xuất
Trung bình yêu cầu ban đầu hàng tuần cho bảo hiểm thất nghiệp
Đơn đặt hàng mới của nhà sản xuất, hàng tiêu dùng và vật liệu
Chỉ số đơn đặt hàng mới của ISM®
Đơn đặt hàng mới của nhà sản xuất, hàng hóa vốn không đặc biệt trừ đơn đặt hàng máy bay
Giấy phép xây dựng, đơn vị nhà ở tư nhân mới
Giá cổ phiếu, 500 cổ phiếu phổ thông
Chỉ số tín dụng hàng đầu ™
Lãi suất chênh lệch, trái phiếu kho bạc 10 năm ít hơn quỹ liên bang
Kỳ vọng của người tiêu dùng trung bình cho điều kiện kinh doanh

Đối với thông cáo báo chí đầy đủ và ghi chú kỹ thuật:
http://www.conference-board.org/data/bcicountry.cfm?cid=1

Để biết thêm thông tin về các chỉ số chu kỳ kinh doanh toàn cầu của Hội đồng:
http://www.conference-board.org/data/bci.cfm

Bảng tóm tắt các chỉ số kinh tế tổng hợp


2020


6 tháng


Tháng Ba


Tháng Tư


Tháng Năm


Nov to
Tháng 11 tới Tháng NămChỉ số hang đầu – Leading Index

103.4


97.1

r

99.8

p  Percent Change – Phần trăm thay đổi

-7.5

r

-6.1

r

2.8

p

-10.6


  Diffusion – Khuếch tán

10.0


20.0


70.0


15.0Coincident Index – Chỉ số trùng hợp

105.2

r

94.3

r

95.3

p  Percent Change – Phần trăm thay đổi

-2.2

r

-10.4

r

1.1

p

-11.1


  Diffusion – Khuếch tán

0.0


25.0


50.0


0.0Lagging Index – Chỉ số trễ

111.6

r

113.5

r

111.4

p  Percent Change – Phần trăm thay đổi

2.4

r

1.7

r

-1.9

p

2.5


  Diffusion – Khuếch tán

71.4


28.6


35.7


57.1p  Preliminary     r  Revised

Indexes equal 100 in 2016

Source:  The Conference Board


The Conference Board Leading Economic Index® (LEI) for the U.S. Improved in May
Initial shock to the economy may be behind us, but recovery path remains highly uncertain

NEW YORK, June 18, 2020 /PRNewswire/ — The Conference Board Leading Economic Index® (LEI) for the U.S. increased 2.8 percent in May to 99.8 (2016 = 100), following a 6.1 percent decline in April, and a 7.5 percent decline in March.

“In May, the US LEI showed a partial recovery from its sharp decline over the previous three months, as economic activity began to pick up again,” said Ataman Ozyildirim, Senior Director of Economic Research at The Conference Board. “The relative improvement in unemployment insurance claims is responsible for about two-thirds of the gain in the index. The improvements in labor markets, housing permits, and stock prices also buoyed the LEI, but new orders in manufacturing, consumers’ outlook on the economy, and the Leading Credit Index™ still point to weak economic conditions. The breadth and depth of the decline in the LEI between February and April suggest the economy at large will remain in recession territory in the near term.”

The Conference Board Coincident Economic Index® (CEI) for the U.S. increased 1.1 percent in May to 95.3 (2016 = 100), following a 10.4 percent decline in April and a 2.2 percent decline in March.

The Conference Board Lagging Economic Index® (LAG) for the U.S. declined 1.9 percent in May to 111.4 (2016 = 100), following a 1.7 percent increase in April, and a 2.4 percent increase in March.

About The Conference Board Leading Economic Index® (LEI) for the U.S.
The composite economic indexes are the key elements in an analytic system designed to signal peaks and troughs in the business cycle. The leading, coincident, and lagging economic indexes are essentially composite averages of several individual leading, coincident, or lagging indicators. They are constructed to summarize and reveal common turning point patterns in economic data in a clearer and more convincing manner than any individual component – primarily because they smooth out some of the volatility of individual components.

The ten components of The Conference Board Leading Economic Index® for the U.S. include:

Average weekly hours, manufacturing
Average weekly initial claims for unemployment insurance
Manufacturers’ new orders, consumer goods and materials
ISM® Index of New Orders
Manufacturers’ new orders, nondefense capital goods excluding aircraft orders
Building permits, new private housing units
Stock prices, 500 common stocks
Leading Credit Index™
Interest rate spread, 10-year Treasury bonds less federal funds
Average consumer expectations for business conditions

For full press release and technical notes:
http://www.conference-board.org/data/bcicountry.cfm?cid=1

For more information about The Conference Board global business cycle indicators:
http://www.conference-board.org/data/bci.cfm

About The Conference Board
The Conference Board is the member-driven think tank that delivers trusted insights for what’s ahead. Founded in 1916, we are a non-partisan, not-for-profit entity holding 501 (c) (3) tax-exempt status in the United States. www.conference-board.org.

Summary Table of Composite Economic Indexes

Summary Table of Composite Economic Indexes


2020


6-month


Mar


Apr


May


Nov to
MayLeading Index

103.4


97.1

r

99.8

p  Percent Change

-7.5

r

-6.1

r

2.8

p

-10.6


  Diffusion

10.0


20.0


70.0


15.0Coincident Index

105.2

r

94.3

r

95.3

p  Percent Change

-2.2

r

-10.4

r

1.1

p

-11.1


  Diffusion

0.0


25.0


50.0


0.0Lagging Index

111.6

r

113.5

r

111.4

p  Percent Change

2.4

r

1.7

r

-1.9

p

2.5


  Diffusion

71.4


28.6


35.7


57.1p  Preliminary     r  Revised

Indexes equal 100 in 2016

Source:  The Conference Board
Source: The Conference Board

Related Links
http://www.conference-board.org


https://www.prnewswire.com/news-releases/the-conference-board-leading-economic-index-lei-for-the-us-improved-in-may-301079559.html