December 10, 2023

Kinh Tế

My Blog about Economic in Vietnamese or Vietnam

Chỉ số kinh tế hàng đầu của The Conference Board cho Hoa Kỳ đã tăng trong tháng Giêng năm 2021


Theo tin The Conference Board or prnewswire.comChỉ số kinh tế hàng đầu của Conference Board® (LEI) cho Hoa Kỳ đã tăng trong tháng Giêng

NEW YORK
Ngày 22 tháng 2 năm 2021

Chỉ số kinh tế hàng đầu của Conference Board® (LEI) cho Hoa Kỳ đã tăng 0,5% trong tháng 1 năm 2021 lên 110,3 (2016 = 100) sau mức tăng 0,4% trong tháng 12 và 0,9% tăng vào tháns 11 năm 2020.

“Trong khi tốc độ gia tăng LEI của Hoa Kỳ đã chậm lại kể từ giữa năm 2020 thì mức tăng của tháng 1 là trên diện rộng và cho thấy tăng trưởng kinh tế nên cải thiện dần dần trong nửa đầu năm 2021,” Ataman Ozyildirim nói, (Giám đốc Cấp cao về Nghiên cứu Kinh tế tại The Conference Board – Senior Director of Economic Research at The Conference Board ). “Khi chiến dịch tiêm chủng chống lại COVID-19 được đẩy nhanh thì thị trường lao động và tăng trưởng tổng thể có khả năng tiếp tục cải thiện trong suốt phần còn lại của năm nay. The Conference Board hiện đang dự kiến ​​nền kinh tế Mỹ sẽ mở rộng thêm 4,4% vào năm 2021 sau khi 3,5% thu hẹp vào năm 2020. ”

Chỉ số Kinh tế Trùng hợp của Conference Board® (CEI) cho Hoa Kỳ đã tăng 0,2% trong tháng 1 lên 103,3 (2016 = 100) sau khi tăng 0,1% vào tháng 12 và không thay đổi trong tháng 11.

Chỉ số Kinh tế Lagging Board® (LAG) của Conference Board cho Hoa Kỳ đã giảm 0,6% trong tháng 1 xuống 106,2 (2016 = 100) sau khi tăng 0,5% vào tháng 12 và không thay đổi trong tháng 11.

Bản phát hành tiếp theo dự kiến ​​vào thứ Năm, ngày 18 tháng 3 lúc 10 giờ sáng. ET.

Giới thiệu về Chỉ số Kinh tế Hàng đầu® (LEI) của The Conference Board dành cho Hoa Kỳ
Các chỉ số kinh tế tổng hợp là những yếu tố chính trong hệ thống phân tích được thiết kế để báo hiệu các đỉnh và đáy trong chu kỳ kinh doanh. Các chỉ số kinh tế dẫn đầu, trùng hợp và tụt hậu về cơ bản là giá trị trung bình tổng hợp của một số chỉ số dẫn đầu, trùng hợp hoặc tụt hậu. Chúng được xây dựng để tóm tắt và tiết lộ các mô hình bước ngoặt chung trong dữ liệu kinh tế theo cách rõ ràng và thuyết phục hơn bất kỳ thành phần riêng lẻ nào – chủ yếu là vì chúng làm rõ một số biến động của các thành phần riêng lẻ.

Mười thành phần của Chỉ số Kinh tế Hàng đầu The Conference Board® cho Hoa Kỳ bao gồm:

Giờ trung bình hàng tuần, sản xuất
Số tiền yêu cầu bảo hiểm thất nghiệp trung bình hàng tuần
Đơn đặt hàng mới của nhà sản xuất, hàng tiêu dùng và vật liệu
ISM® Index của các đơn đặt hàng mới
Đơn đặt hàng mới của nhà sản xuất, hàng hóa tư bản không ngoại trừ đơn đặt hàng máy bay
Giấy phép xây dựng, nhà ở tư nhân mới
Giá cổ phiếu, 500 cổ phiếu phổ thông
Chỉ số tín dụng hàng đầu ™
Chênh lệch lãi suất, trái phiếu kho bạc 10 năm trừ quỹ liên bang
Kỳ vọng trung bình của người tiêu dùng đối với các điều kiện kinh doanh

Để có thông cáo báo chí đầy đủ và ghi chú kỹ thuật:
http://www.conference-board.org/data/bcicountry.cfm?cid=1

Để biết thêm thông tin về các chỉ số chu kỳ kinh doanh toàn cầu của The Conference Board:
http://www.conference-board.org/data/bci.cfm

The Conference Board Leading Economic Index® (LEI) for the U.S. Increased in January

NEW YORK, Feb. 22, 2021 /PRNewswire/ — The Conference Board Leading Economic Index® (LEI) for the U.S. increased 0.5 percent in January to 110.3 (2016 = 100), following a 0.4 percent increase in December and a 0.9 percent increase in November.

“While the pace of increase in the U.S. LEI has slowed since mid-2020, January’s gains were broad-based and suggest economic growth should improve gradually over the first half of 2021,” said Ataman Ozyildirim, Senior Director of Economic Research at The Conference Board. “As the vaccination campaign against COVID-19 accelerates, labor markets and overall growth are likely to continue improving through the rest of this year as well. The Conference Board now expects the U.S. economy to expand by 4.4 percent in 2021, after a 3.5 percent contraction in 2020.”

The Conference Board Coincident Economic Index® (CEI) for the U.S. increased 0.2 percent in January to 103.3 (2016 = 100), following a 0.1 percent increase in December and no change in November.

The Conference Board Lagging Economic Index® (LAG) for the U.S. decreased 0.6 percent in January to 106.2 (2016 = 100), following a 0.5 percent increase in December and no change in November.

The next release is scheduled for Thursday, March 18 at 10 A.M. ET.

About The Conference Board Leading Economic Index® (LEI) for the U.S.
The composite economic indexes are the key elements in an analytic system designed to signal peaks and troughs in the business cycle. The leading, coincident, and lagging economic indexes are essentially composite averages of several individual leading, coincident, or lagging indicators. They are constructed to summarize and reveal common turning point patterns in economic data in a clearer and more convincing manner than any individual component – primarily because they smooth out some of the volatility of individual components.

The ten components of The Conference Board Leading Economic Index® for the U.S. include:

Average weekly hours, manufacturing
Average weekly initial claims for unemployment insurance
Manufacturers’ new orders, consumer goods and materials
ISM® Index of New Orders
Manufacturers’ new orders, nondefense capital goods excluding aircraft orders
Building permits, new private housing units
Stock prices, 500 common stocks
Leading Credit Index™
Interest rate spread, 10-year Treasury bonds less federal funds
Average consumer expectations for business conditions

For full press release and technical notes:
http://www.conference-board.org/data/bcicountry.cfm?cid=1

For more information about The Conference Board global business cycle indicators:
http://www.conference-board.org/data/bci.cfm

About The Conference Board
The Conference Board is the member-driven think tank that delivers trusted insights for what’s ahead. Founded in 1916, we are a non-partisan, not-for-profit entity holding 501 (c) (3) tax-exempt status in the United States. www.conference-board.org

Summary Table of Composite Economic Indexes2020


2021


6-month


Nov


Dec


Jan


Jul to JanLeading Index

109.3


109.7


110.3

p  Percent Change

0.9


0.4


0.5

p

5.1


  Diffusion

85


75


70


90Coincident Index

103.0


103.1


103.3

p  Percent Change

0.0


0.1


0.2

p

2.5


  Diffusion

50


50


88


100Lagging Index

106.3


106.8


106.2

p  Percent Change

0.0


0.5


-0.6

p

-1.6


  Diffusion

50


42.9


42.9


21.4p  Preliminary     r  Revised

Indexes equal 100 in 2016

Source:  The Conference Board
Source: The Conference Board

SOURCE The Conference Board