December 9, 2023

Kinh Tế

My Blog about Economic in Vietnamese or Vietnam

Bechtel được một hợp đồng của công ty Delta Offshore Energy cung cấp FEED cho nhà máy năng lượng giúp phát triển kinh tế điện tại Việt Nam


Theo tin Bechtel or prnewswire.com
Theo báo cáo của BechtelBechtel tiến hành FEED cho nhà máy năng lượng giúp phát triển kinh tế điện tại Việt Nam

Nhà máy sẽ hỗ trợ việc mở rộng cơ sở công nghiệp của miền Nam Việt Nam
Delta Offshore Energy (DOE) đã trao cho Bechtel một hợp đồng cung cấp Front End Engineering Design (FEED) dịch vụ cho 3.200 MW mới combined cycle gas turbine (CCGT) power plant in the Bac Lieu province, xấp xỉ175 dặm Anh (250 cây số) phía Nam của Sài Gòn, miền Nam Việt Nam.

Nhà máy gồm 4 tổ máy trục đơn công nghệ tuabin khí hạng H và sẽ tạo thành xương sống năng lượng của vùng Đồng bằng sông Cửu Long khi được coi là trọng điểm phát triển kinh tế lớn.

“Nhà máy điện này là một yếu tố thay đổi cuộc chơi cho tỉnh Bạc Liêu,” Scott Osborne nói (Bechtel’s General Manager, Infrastructure, Asia Pacific – Tổng Giám đốc Cơ sở hạ tầng, Châu Á Thái Bình Dương của Bechtel). “Chúng tôi muốn tạo ra sự khác biệt trong việc hỗ trợ Đồng bằng sông Cửu Long và Việt Nam bằng cách tạo việc làm và đào tạo, làm việc với các doanh nghiệp địa phương và mang lại cơ hội mới cho những người trong khu vực. Chúng tôi tự hào là một phần trong tương lai của Việt Nam, đóng góp vào nền kinh tế, thương mại và an ninh năng lượng của Việt Nam ”.

Bạc Liêu được lên kế hoạch trở thành trung tâm công nghiệp trong những năm tới với các nhà máy hiện đại và cơ sở hạ tầng quan trọng bao gồm cầu đường, trường học và bệnh viện đang được xây dựng để tạo điều kiện cho cộng đồng dân cư phát triển.

“Bechtel là công ty kỹ thuật, mua sắm, xây dựng và quản lý dự án hàng đầu cho các dự án cơ sở hạ tầng quy mô lớn như nhà máy điện 3.200 MW của chúng tôi. Việc bổ nhiệm của họ đảm bảo cho Delta và đất nước Việt Nam một nhà máy điện hạng nhất sẽ đáng tin cậy trong 25 năm tới ”, Bobby Quintos, đồng sáng lập và Giám đốc điều hành của Delta Offshore Energy cho biết.

“Bạc Liêu đã sẵn sàng cho sự phát triển và các cấp chính quyền ở đó đã thể hiện sự sẵn sàng áp dụng các công nghệ tiên tiến. Chúng tôi đã thấy điều này khi họ chọn lắp đặt trang trại điện gió ngoài khơi đầu tiên của khu vực. Với dự án LNG-to-Power của chúng tôi, dự án này sẽ trở thành cửa ngõ cho sự thay đổi ở Đồng bằng sông Cửu Long,” Ian Nguyen nói (co-founder and Managing Director of Delta Offshore Energy – đồng sáng lập và Giám đốc điều hành của Delta Offshore Energy).

Song song với dịch vụ FEED cho CCGT, DOE đang tiến hành FEED cho bến tiếp nhận nước ngoài, đàm phán các điều khoản của Hợp đồng mua bán điện với Tổng cục Điện lực Việt Nam và thực hiện các công việc sửa chữa mặt bằng. Sau khi kết thúc thành công FEED, Bechtel và DOE mong muốn chuyển đổi suôn sẻ sang việc thực hiện EPC của dự án.

Bechtel to conduct FEED for combined cycle energy plant to help power economic development in Vietnam

Plant will support the expansion of South Vietnam’s industrial base

Delta Offshore Energy (DOE) has awarded Bechtel a contract to provide Front End Engineering Design (FEED) services for a new 3,200 MW combined cycle gas turbine (CCGT) power plant in the Bac Lieu province, approximately 175 miles (250 kilometers) south of Ho Chi Minh City in Southern Vietnam.

The plant consists of four single shaft units of H class gas turbine technology and will form the energy backbone of the Mekong Delta region, earmarked as a focus area for major economic development.

“This power plant is a game changer for the Bac Lieu province,” said Scott Osborne, Bechtel’s General Manager, Infrastructure, Asia Pacific. “We want to make a difference in supporting Mekong Delta and Vietnam by creating jobs and training, working with local businesses, and providing new opportunities for those in the region. We are proud to be a part of Vietnam’s future, contributing to its energy security, trade, and economy.”

Digital rendering of Bac Lieu.

Bac Lieu is planned to become a hub for industry in the coming years with modern factories and key infrastructure including roads, bridges, schools and hospitals being built to enable its communities to thrive.

“Bechtel is a premier engineering, procurement, construction and project management company for large scale infrastructure projects like our 3,200 MW power plant. Their appointment assures Delta and the country of Vietnam a first-class power plant that will be reliable for the next 25 years,” said Bobby Quintos, co-founder and Managing Director of Delta Offshore Energy.

“Bac Lieu is ready for development, and the authorities there have shown their willingness to adopt progressive technologies. We saw this when they chose to install the region’s first offshore wind farm. With our LNG-to-Power project, it will shine as the gateway for change in the Mekong Delta,” said Ian Nguyen, co-founder and Managing Director of Delta Offshore Energy.

In parallel with the FEED services for the CCGT, DOE is conducting FEED for the offshore receiving terminal, negotiating the terms of the Power Purchase Agreement with Vietnam Electricity Authority and implementing site reparation works. Upon successful conclusion of the FEED, Bechtel and DOE look forward to a smooth transition into the EPC execution of the project.

About Delta Offshore Energy

Delta Offshore Energy PTE LTD (“DOE”) is a Singapore registered company focused on project origination and development in clean energy, with offices in Singapore, Hanoi and Houston. DOE is the owner of the 3.2 GW Bac Lieu LNG-to-power project (“the Project”) which was included in Vietnam’s national Power Development Plan 7 revised (“PDP7R”). DOE received the Investment Policy Decision and the Investment Registration Certificate to be the exclusive owner of the Project which is the largest Foreign Direct Investment in Vietnam in January 2020. This also includes the first coal-to-gas conversion in Vietnam, the first integrated LNG-to-power project in Vietnam, Vietnam’s first approved 100% foreign IPP in thermal power plant as well as the country’s first floating LNG terminal. www.deltaoffshoreenergy.com

About Bechtel
Bechtel is a trusted engineering, construction and project management partner to industry and government. Differentiated by the quality of our people and our relentless drive to deliver the most successful outcomes, we align our capabilities to our customers’ objectives to create a lasting positive impact. Since 1898, we have helped customers complete more than 25,000 projects in 160 countries on all seven continents that have created jobs, grown economies, improved the resiliency of the world’s infrastructure, increased access to energy, resources, and vital services, and made the world a safer, cleaner place.

Bechtel serves the Energy; Infrastructure; Nuclear, Security & Environmental; and Mining & Metals markets. Our services span from initial planning and investment, through start-up and operations. www.bechtel.com


https://www.bechtel.com/newsroom/releases/2021/07/bechtel-to-conduct-feed-for-energy-plant/