December 9, 2023

Kinh Tế

My Blog about Economic in Vietnamese or Vietnam

Dữ liệu thăm dò ý kiến ​​quý 4 của West Monroe: 75% trong C-suite lạc quan về sự phục hồi kinh tế Hoa Kỳ


Theo tin West Monroe or prnewswire.com
Theo báo cáo của West MonroeDữ liệu thăm dò ý kiến ​​quý 4 của West Monroe: 75% trong C-suite lạc quan về sự phục hồi kinh tế Hoa Kỳ

CHICAGO
Ngày 6 tháng 10 năm 2021

West Monroe hôm nay đã công bố kết quả mới nhất từ ​​Cuộc thăm dò điều hành hàng quý của West Monroe, cho thấy C-suite lạc quan về sự phục hồi kinh tế Hoa Kỳ và có những kế hoạch tích cực, bất chấp những ảnh hưởng kéo dài của đại dịch .
https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=3314102-1&h=2012520851&u=https%3A%2F%2Fwww.westmonroe.com%2Fperspectives%2Freport%2Fquarterly-executive-poll-q4-2021&a=West+Monroe+Quarterly+Executive+Poll

Trong cuộc thăm dò Q4 thì 75% người trả lời C-suite cho biết triển vọng của họ là tăng giá vào năm 2022 trong khi 25% là giảm giá. Mặc dù ảnh hưởng của COVID-19 khi vô số từ chức và tình trạng thiếu hụt nguồn cung ảnh hưởng nhiều nhất đến hoạt động kinh doanh của họ vào năm 2021, nhưng các kế hoạch của họ bao gồm việc thử các chiến lược tuyển dụng và giữ chân mới, M&A và các biện pháp bền vững mới.

Những phát hiện chính của kết quả thăm dò ý kiến ​​quý 4 bao gồm:

Ba trong bốn giám đốc điều hành của C-suite cho biết họ đang lên kế hoạch hoạt động M&A trong Q4, với 44% tập trung vào việc mở rộng địa lý, 42% vào việc có được các năng lực mới và 9% vào việc hợp nhất với đối thủ cạnh tranh.
Các giám đốc điều hành phản ứng khác với quy tắc được đề xuất của chính quyền Biden rằng tất cả các công ty có 100 nhân viên trở lên phải yêu cầu vắc-xin hoặc xét nghiệm COVID âm tính hàng tuần: 17% đã hành động theo đúng nhiệm vụ, 30% cho biết họ đang trên đường thực hiện vì vậy, 44% cho biết họ sẽ làm những gì cần làm để tuân thủ và 8% cho biết họ đang khám phá các lựa chọn thay thế.
Các kế hoạch tuyển dụng vẫn đang rất nóng, với 71% nói rằng họ dự kiến ​​sẽ thuê thêm người trong quý này và 25% cho biết rất ít hoặc không có thay đổi. Việc tuyển dụng đã tăng đáng kể trong suốt năm, từ 49% nói rằng họ đang thuê trong Q1 lên 60% trong Q2 lên 77% trong Q3.
Các nhân viên điều hành đang thử một số chiến lược để giải quyết tình trạng thiếu nhân tài, với 68% tăng lương và trả lương và 51% sử dụng nguồn nhân tài tiềm năng. Đối với 44% giám đốc điều hành, trình độ lực lượng lao động dự phòng của họ cao hơn mức họ mong muốn.
Các kết quả thăm dò khác đề cập đến tương lai của du lịch kinh doanh, mô hình nơi làm việc kết hợp và tính bền vững. Đọc các phát hiện đầy đủ.

Cuộc thăm dò ý kiến ​​về giám đốc điều hành hàng quý của West Monroe có sự tham gia của 150 giám đốc điều hành cấp C mỗi quý. Dữ liệu của cuộc thăm dò này được thu thập từ ngày 17-21 tháng 9 năm 2021. Để đủ điều kiện tham gia cuộc khảo sát, người trả lời cần có chức danh cấp C tại một công ty có doanh thu hàng năm ít nhất 250 triệu đô la.

West Monroe xuất bản những thông tin chi tiết dẫn đầu thị trường về những vấn đề cấp bách nhất mà các tổ chức phải đối mặt ngày nay. Không giống như các công ty tư vấn khác, West Monroe tin rằng chuyển đổi kỹ thuật số là một huyền thoại – kỹ thuật số không phải là một dự án, một nhóm hay một điểm đến, thay vào đó nó là một tư duy và cách làm việc. West Monroe liên tục đưa khách hàng đến gần hơn với việc điều hành một tổ chức kỹ thuật số.

Các cuộc thăm dò dư luận hàng quý trước đây của West Monroe có thể được tìm thấy tại đây.
https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=3314102-1&h=4024782006&u=https%3A%2F%2Fwww.westmonroe.com%2Fperspectives%2Fquarterly-executive-poll&a=here

CHICAGO, Oct. 6, 2021 /PRNewswire/ — West Monroe today released its latest results from the West Monroe Quarterly Executive Poll, showing that the C-suite is bullish on the U.S. economic recovery and has aggressive plans, despite the pandemic’s lingering effects.

In the Q4 poll, 75% of C-suite respondents said their outlook is bullish heading into 2022, while 25% are bearish. While the effects of COVID-19, The Great Resignation, and supply shortages affected their businesses the most in 2021, their plans include trying new hiring and retention strategies, M&A, and new sustainability measures.

Key findings of the Q4 poll results include:

Three in four C-suite executives say they’re planning M&A activity in Q4, with 44% focusing on geographic expansion, 42% on acquiring new capabilities, and 9% on merging with a competitor.
Executives are responding differently to the Biden administration’s proposed rule that all companies with 100 or more employees must require the vaccine or a weekly negative COVID test: 17% already act in accordance with the mandate, 30% said they were already on their way to doing so, 44% said they’ll do what they need to do to comply, and 8% said they are exploring alternative options.
Hiring plans are still hot, with 71% saying they expect to hire more people this quarter, and 25% reporting little to no change. Hiring has increased significantly throughout the year, from 49% saying they’re hiring in Q1 to 60% in Q2 to 77% in Q3.
Execs are trying several strategies to address the shortage of talent, with 68% increasing wages and salaries and 51% using contingent talent resources. For 44% of executives, their contingent workforce level is higher than they want it to be.
Other poll results cover the future of business travel, hybrid workplace models, and sustainability. Read the full findings.

West Monroe’s Quarterly Executive Poll takes the pulse of 150 C-level executives every quarter. This poll’s data was collected September 17-21, 2021. To qualify for the survey, respondents needed to have a C-level title at a company with at least $250 million in annual revenue.

West Monroe publishes market-leading insights about the most pressing issues that face organizations today. Unlike other consulting firms, West Monroe believes digital transformation is a myth—digital is not a project, a team, or a destination, it is instead a mindset and way of working. West Monroe continually moves clients closer to running a digital organization.

Previous West Monroe Quarterly Executive Polls can be found here.

About West Monroe
West Monroe is a digital consulting firm that was born in technology but built for business—partnering with companies in transformative industries to deliver quantifiable financial value. We believe that digital is a mindset—not a project, a team, or a destination—and it’s something companies become, not something they do. That’s why we work in diverse, multidisciplinary teams that blend industry expertise with deep operational and technology capabilities—moving clients from traditional to digital operating models and creating products and experiences that transcend the digital and physical worlds. Our 1,800 employees also own 100% of our business, so when you partner with us you know we are committed—because your success is our success. Our undeniably different approach breeds undeniable results. Visit WestMonroe.com to learn more.

For all inquiries, please contact:
Christina Galoozis
Senior Manager, External Communications
cgaloozis@westmonroe.com
847.302.1762

SOURCE West Monroe


https://www.westmonroe.com/press-releases/Q4-2021-poll-data