December 9, 2023

Kinh Tế

My Blog about Economic in Vietnamese or Vietnam

Chỉ số kinh tế hàng đầu của Conference Board® (LEI) cho Hoa Kỳ đã giảm 1,0% trong tháng 12 năm 2022


Theo tin The Conference Board or prnewswire.com

Chỉ số kinh tế hàng đầu của Conference Board® (LEI) cho Hoa Kỳ lại giảm mạnh vào tháng 12

Bản phát hành tháng này của các chỉ số kinh tế tổng hợp kết hợp các sửa đổi tiêu chuẩn hàng năm giúp chúng được cập nhật với các sửa đổi trong dữ liệu nguồn. Những sửa đổi này không thay đổi các thuộc tính theo chu kỳ của các chỉ mục. Các chỉ số được cập nhật trong suốt cả năm, nhưng chỉ trong sáu tháng trước đó. Các bản sửa đổi dữ liệu nằm ngoài khung thời gian sáu tháng đang di chuyển sẽ không được kết hợp cho đến khi bản sửa đổi điểm chuẩn được thực hiện và toàn bộ lịch sử của các chỉ mục được tính toán lại. Do đó, các chỉ số được sửa đổi, về cấp độ và thay đổi hàng tháng, sẽ không thể so sánh trực tiếp với các chỉ số được ban hành trước khi sửa đổi điểm chuẩn.

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập https://www.conference-board.org/topics/business-cycle-indicators/ hoặc liên hệ với chúng tôi tại Indicator@conference-board.org.

NEW YORK
Ngày 23 tháng 1 năm 2023

Chỉ số Kinh tế Dẫn đầu của Conference Board® (LEI) cho Hoa Kỳ đã giảm 1,0% trong tháng 12 năm 2022 xuống 110,5 (2016=100) sau khi giảm 1,1% trong tháng 11. LEI hiện giảm 4,2 phần trăm trong khoảng thời gian sáu tháng từ tháng 6 đến tháng 12 năm 2022—tốc độ giảm mạnh hơn nhiều so với mức giảm 1,9 phần trăm của nó trong khoảng thời gian sáu tháng trước đó (tháng 12 năm 2021–tháng 6 năm 2022).

“LEI của Hoa Kỳ lại giảm mạnh vào tháng 12—tiếp tục báo hiệu suy thoái cho nền kinh tế Hoa Kỳ trong thời gian tới,” Ataman Ozyildirim nói (Giám đốc Kinh tế cấp cao của The Conference Board – Senior Director, Economics, at The Conference Board). “Có sự yếu kém lan rộng giữa các chỉ số hàng đầu trong tháng 12 cho thấy các điều kiện xấu đi đối với thị trường lao động, sản xuất, xây dựng nhà ở và thị trường tài chính trong những tháng tới. Trong khi đó, chỉ số kinh tế trùng hợp (CEI) không suy yếu theo cùng kiểu như chỉ số LEI bởi vì các chỉ số liên quan đến thị trường lao động (việc làm và thu nhập cá nhân) vẫn mạnh mẽ. Tuy nhiên sản xuất công nghiệp cũng là một thành phần của CEI – đã giảm tháng thứ ba liên tiếp. quý cuối cùng của năm 2023.”

Chỉ số kinh tế ngẫu nhiên của Conference Board® (CEI) cho Hoa Kỳ đã tăng 0,1 phần trăm trong tháng 12 năm 2022 lên 109,6 (2016=100) sau khi không thay đổi trong tháng 11. CEI đã tăng 1,4 phần trăm trong khoảng thời gian sáu tháng từ tháng 6 đến tháng 12 năm 2022 nhanh hơn mức tăng 0,4 phần trăm của nó trong sáu tháng trước đó. Các chỉ số thành phần của CEI—việc làm được trả lương, thu nhập cá nhân trừ các khoản thanh toán chuyển khoản, thương mại và bán hàng sản xuất, và sản xuất công nghiệpđược bao gồm trong số dữ liệu được sử dụng để xác định suy thoái ở Hoa Kỳ. Chỉ có chỉ số sản xuất công nghiệp đóng góp tiêu cực vào CEI trong tháng 12—giống như trong tháng 11.

Chỉ số kinh tế tụt hậu của Conference Board® (LAG) cho Hoa Kỳ đã tăng 0,3 phần trăm trong tháng 12 năm 2022 lên 117,6 (2016 = 100) sau khi tăng 0,2 phần trăm trong tháng 11. LAG tăng 2,3 phần trăm trong khoảng thời gian sáu tháng từ tháng 6 đến tháng 12 năm 2022 chậm hơn nhiều so với mức tăng 4,5 phần trăm của nó trong sáu tháng trước đó.Chỉ số kinh tế hàng đầu của Conference Board® (LEI) cho Hoa Kỳ lại bị xuống vào tháng 11

Ngày 22 tháng 12 năm 2022, 10:00 ET

NEWYORK

Ngày 22 tháng 12 năm 2022

Chỉ số Kinh tế Dẫn đầu của Conference Board® (LEI) cho Hoa Kỳ đã giảm 1,0% trong tháng 11 năm 2022 xuống 113,5 (2016=100), sau khi giảm 0,9% trong tháng 10. LEI hiện giảm 3,7 phần trăm trong khoảng thời gian sáu tháng từ tháng 5 đến tháng 11 năm 2022—tốc độ giảm nhanh hơn nhiều so với mức giảm 0,8 phần trăm của nó trong khoảng thời gian sáu tháng trước đó, từ tháng 11 năm 2021 đến tháng 5 năm 2022.

“LEI của Hoa Kỳ đã giảm mạnh vào tháng 11, tiếp tục đà trượt dốc trong hầu hết năm 2022 sau khi đạt đỉnh vào tháng 2”, Ataman Ozyildirim nói (Giám đốc cấp cao bộ phận Kinh tế tại The Conference Board – Senior Director, Economics, at The Conference Boar). “Chỉ có giá cổ phiếu đóng góp tích cực vào LEI của Hoa Kỳ trong tháng 11. Các chỉ số về thị trường lao động, sản xuất và nhà ở đều suy yếu—phản ánh những trở ngại nghiêm trọng đối với tăng trưởng kinh tế. Chênh lệch lãi suất và sản xuất các thành phần đơn đặt hàng mới về cơ bản không thay đổi trong tháng 11, khẳng định sự thiếu hụt của nền kinh tế đà tăng trưởng trong thời gian tới.”

Chỉ số kinh tế ngẫu nhiên của Conference Board® (CEI) cho Hoa Kỳ đã tăng 0,1% trong tháng 11 năm 2022 lên 109,4 (2016=100), sau khi tăng 0,2% trong tháng 10. CEI đã tăng 1,2 phần trăm trong khoảng thời gian sáu tháng từ tháng 5 đến tháng 11 năm 2022, nhanh hơn mức tăng 0,7 phần trăm của nó trong khoảng thời gian sáu tháng trước đó. Các thành phần của CEI—việc làm được trả lương, thu nhập cá nhân trừ các khoản thanh toán chuyển nhượng, thương mại và bán hàng sản xuất, và sản xuất công nghiệp—được bao gồm trong dữ liệu được sử dụng để xác định suy thoái ở Hoa Kỳ. Chỉ có chỉ số sản xuất công nghiệp đóng góp tiêu cực vào CEI trong tháng 11.

Ozyildirim nói: “Mặc dù khả năng phục hồi hiện tại của thị trường lao động—như CEI Hoa Kỳ đã tiết lộ vào tháng 11—và niềm tin của người tiêu dùng được cải thiện vào tháng 12, LEI Hoa Kỳ cho thấy chu kỳ thắt chặt tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang đang cắt giảm các khía cạnh của hoạt động kinh tế, đặc biệt là nhà ở. Như kết quả là chúng tôi dự đoán một cuộc suy thoái ở Hoa Kỳ có thể sẽ bắt đầu vào khoảng đầu năm 2023 và kéo dài đến giữa năm.”

Chỉ số kinh tế tụt hậu của Conference Board® (LAG) cho Hoa Kỳ đã tăng 0,2 phần trăm trong tháng 11 năm 2022 lên 116,4 (2016 = 100), sau khi không có thay đổi nào trong tháng 10. LAG tăng 2,7 phần trăm trong khoảng thời gian sáu tháng từ tháng 5 đến tháng 11 năm 2022, chậm hơn so với mức tăng trưởng 4,0 phần trăm trong khoảng thời gian sáu tháng trước đó.

The Conference Board Leading Economic Index® (LEI) for the U.S. Declined Sharply Again in December

This month’s release of the composite economic indexes incorporates annual benchmark revisions which bring them up-to-date with revisions in the source data. These revisions do not change the cyclical properties of the indexes. The indexes are updated throughout the year, but only for the previous six months. Data revisions that fall outside of the moving six-month window are not incorporated until the benchmark revision is made and the entire histories of the indexes are recomputed. As a result, the revised indexes, in levels and month-on-month changes, will not be directly comparable to those issued prior to the benchmark revision.

For more information, please visit https://www.conference-board.org/topics/business-cycle-indicators/ or contact us at indicators@conference-board.org.

NEW YORK, Jan. 23, 2023 /PRNewswire/ — The Conference Board Leading Economic Index® (LEI) for the U.S. decreased by 1.0 percent in December 2022 to 110.5 (2016=100), following a decline of 1.1 percent in November. The LEI is now down 4.2 percent over the six-month period between June and December 2022—a much steeper rate of decline than its 1.9 percent contraction over the previous six-month period (December 2021–June 2022).

“The US LEI fell sharply again in December—continuing to signal recession for the US economy in the near term,” said Ataman Ozyildirim, Senior Director, Economics, at The Conference Board. “There was widespread weakness among leading indicators in December, indicating deteriorating conditions for labor markets, manufacturing, housing construction, and financial markets in the months ahead. Meanwhile, the coincident economic index (CEI) has not weakened in the same fashion as the LEI because labor market related indicators (employment and personal income) remain robust. Nonetheless, industrial production— also a component of the CEI—fell for the third straight month. Overall economic activity is likely to turn negative in the coming quarters before picking up again in the final quarter of 2023.”

The Conference Board Coincident Economic Index® (CEI) for the U.S. increased by 0.1 percent in December 2022 to 109.6 (2016=100), after no change in November. The CEI rose by 1.4 percent over the six-month period from June to December 2022, faster than its growth of 0.4 percent over the previous six months. The CEI’s component indicators—payroll employment, personal income less transfer payments, manufacturing trade and sales, and industrial production—are included among the data used to determine recessions in the US. Only the industrial production index contributed negatively to the CEI in December—the same as in November.

The Conference Board Lagging Economic Index® (LAG) for the U.S. increased by 0.3 percent in December 2022 to 117.6 (2016 = 100), following an increase of 0.2 percent in November. The LAG is up 2.3 percent over the six-month period from June to December 2022, much slower than its growth of 4.5 percent over the previous six months.

Summary Table of Composite Economic Indexes

2022
6-month


Oct


Nov


Dec


Jun to DecLeading Index

112.8

r

111.6

r

110.5

p  Percent Change

-1.0

r

-1.1

r

-1.0

p

-4.2


  Diffusion

25.0


20.0


20.0


30.0Coincident Index

109.5

r

109.5

r

109.6

p  Percent Change

0.2


0.0

r

0.1

p

1.4


  Diffusion

87.5


75.0


75.0


75.0Lagging Index

117.0

r

117.2

r

117.6

p  Percent Change

0.1

r

0.2


0.3

p

2.3


  Diffusion

50.0


50.0


50.0


71.4p  Preliminary     r  Revised

Indexes equal 100 in 2016

Source:  The Conference Board
Source: The Conference Board

The next release is scheduled for Friday, February 17, 2023, at 10 A.M. ET.

About The Conference Board Leading Economic Index® (LEI) for the U.S.: The composite economic indexes are the key elements in an analytic system designed to signal peaks and troughs in the business cycle. The indexes are constructed to summarize and reveal common turning points in the economy in a clearer and more convincing manner than any individual component. The CEI is highly correlated with real GDP. The LEI is a predictive variable that anticipates (or “leads”) turning points in the business cycle by around 7 months. Shaded areas denote recession periods or economic contractions. The dates above the shaded areas show the chronology of peaks and troughs in the business cycle.

The ten components of The Conference Board Leading Economic Index® for the U.S. include: Average weekly hours in manufacturing; Average weekly initial claims for unemployment insurance; Manufacturers’ new orders for consumer goods and materials; ISM® Index of New Orders; Manufacturers’ new orders for nondefense capital goods excluding aircraft orders; Building permits for new private housing units; S&P 500® Index of Stock Prices; Leading Credit Index™; Interest rate spread (10-year Treasury bonds less federal funds rate); Average consumer expectations for business conditions.

To access data, please visit: https://data-central.conference-board.org/

About The Conference Board
The Conference Board is the member-driven think tank that delivers trusted insights for what’s ahead. Founded in 1916, we are a non-partisan, not-for-profit entity holding 501 (c) (3) tax-exempt status in the United States. www.conference-board.org • Learn more about our mission and becoming a member

SOURCE The Conference Board


https://www.prnewswire.com/news-releases/the-conference-board-leading-economic-index-lei-for-the-us-declined-sharply-again-in-december-301728133.html