December 9, 2023

Kinh Tế

My Blog about Economic in Vietnamese or Vietnam

Theo Nghiên cứu Tiến triển và Lập kế hoạch năm 2023 của Northwestern Mutual cho thấy Hai phần ba người Mỹ dự đoán Hoa Kỳ sẽ bước vào thời kỳ suy thoái trong năm 2023


Theo tin
Northwestern MutualHai phần ba người Mỹ dự đoán Hoa Kỳ sẽ bước vào thời kỳ suy thoái trong năm nay; Hầu hết đang thực hiện các bước để điều hướng sự không chắc chắn về kinh tế

Nghiên cứu Lập kế hoạch & Tiến độ năm 2023 của Northwestern Mutual cho thấy người trưởng thành ở Hoa Kỳ có trung bình 65 nghìn đô la tiền tiết kiệm cá nhân – tăng gần 5% so với năm ngoái

Người tiêu dùng cũng đang cắt giảm chi phí và trì hoãn các chi phí lớn

3 mối quan tâm hàng đầu về tài chính: lạm phát, suy thoái và giá xăng

Thế hệ “X” là viết tắt của “lo lắng”, Mitchell của Northwestern Mutual cho biết

MILWAUKEE

Ngày 15 tháng 5 năm 2023

Hai phần ba (67%) người trưởng thành ở Hoa Kỳ cho rằng nền kinh tế sẽ rơi vào suy thoái vào cuối năm nay – một phát hiện quan trọng từ Nghiên cứu về Tiến độ & Lập kế hoạch năm 2023 mới công bố của Northwestern Mutual nhằm khám phá thái độ và hành vi của người Mỹ hành vi đối với tài chính của họ.

Hai phần ba người Mỹ nói rằng nền kinh tế sẽ rơi vào suy thoái: Nghiên cứu về Tiến độ & Lập kế hoạch năm 2023 của Northwestern Mutual

Đối với những người nhìn thấy suy thoái kinh tế sắp xảy ra, một phần ba (33%) nói rằng nó sẽ tồn tại trong thời gian ngắn, kéo dài một năm hoặc ít hơn, trong khi một phần năm (19%) nói rằng nó sẽ kéo dài hơn hai năm. Và trong số những người dự đoán suy thoái kinh tế, cứ 4 người thì có 3 người cho rằng nó sẽ có tác động lớn hoặc vừa phải đối với cả tài chính ngắn hạn (78%) và dài hạn (75%) của họ.

Theo nghiên cứu, hầu hết người Mỹ đang ứng phó với sự không chắc chắn về kinh tế bằng hành động, thực hiện các điều chỉnh – nhỏ và lớn – đối với các ưu tiên và lựa chọn tài chính của họ.

Cắt giảm chi phí đứng đầu danh sách các biện pháp được thực hiện để giải quyết bất ổn kinh tế

Ba bước hàng đầu mà mọi người đang thực hiện bao gồm cắt giảm chi phí (64%), tích lũy tiền tiết kiệm (50%) và hoãn các khoản chi tiêu lớn cho đến khi nền kinh tế ổn định hơn (41%). Ngay cả những cá nhân giàu có – những người có tổng tài sản có thể đầu tư trong gia đình lớn hơn 1 triệu đô la – đang tích lũy tiền tiết kiệm (50%) và hoãn các khoản chi tiêu lớn (38%).

“Các giai đoạn không chắc chắn tạo cơ hội để kiểm tra căng thẳng chiến lược tài chính.”Christian Mitchell (giám đốc khách hàng của Northwestern Mutual – chief customer officer at Northwestern Mutual) nói. “Người tiêu dùng muốn biết liệu kế hoạch xây dựng tài sản và lối sống của họ có tiếp tục đi đúng hướng nếu nền kinh tế suy thoái hay không và nhiều người đang thực hiện các bước tích cực để chuẩn bị cho bất kỳ mùa kinh tế nào có thể đến.”

Tiết kiệm cá nhân tăng lên… nhưng không cao bằng lạm phát
Nghiên cứu năm nay cho thấy, trung bình, khoản tiết kiệm cá nhân của người Mỹ (không bao gồm tài sản hưu trí) ở mức 65.100 đô la – tăng gần 5% so với mức 62.000 đô la được báo cáo vào năm ngoái, nhưng thấp hơn tỷ lệ lạm phát 6,5% mà nền kinh tế Hoa Kỳ đã thấy vào năm 2022.

Trong khi đó, bất chấp chiến dịch chống lạm phát của Cục Dự trữ Liên bang bằng cách tăng lãi suất, hơn một nửa (54%) người Mỹ nói rằng họ kỳ vọng lạm phát sẽ tăng hơn nữa trong năm nay so với 19% cho rằng lạm phát sẽ giảm và 27% cho rằng sẽ giữ nguyên. như nhau.

Lạm phát và suy thoái là mối quan tâm tài chính hàng đầu đối với hầu hết mọi người
Không ngạc nhiên khi lạm phát (51%) và suy thoái (26%) trở thành mối quan tâm tài chính hàng đầu của mọi người trong năm nay. Thật thú vị, đứng ở vị trí thứ 3 là một vấn đề đã giảm đi phần nào so với chu kỳ tin tức – giá xăng (24%).

Gen Z đồng ý rằng lạm phát (38%) là mối quan tâm tài chính hàng đầu. Hơn 6/10 (61%) thanh niên trẻ nhất Hoa Kỳ tin rằng lạm phát sẽ tăng trong năm nay, chỉ 15% cho rằng lạm phát sẽ giảm. Tuy nhiên, họ cho biết những lo lắng tài chính lớn tiếp theo của họ là giá xăng (26%), biến đổi khí hậu (22%) và ổn định công việc (21%).

“Tác động của lạm phát vẫn tiếp tục và người Mỹ được nhắc nhở về giá cả tăng cao mỗi khi họ đổ đầy bình xăng,” ông Mitchell nói. “Tuy nhiên, những lo lắng về suy thoái kinh tế đang nhanh chóng tăng từ con số không thành hiện thực. Đặc biệt đối với Gen Z, điều đó có nghĩa là học cách chuẩn bị cho dài hạn và nguy cơ suy thoái kinh tế kéo dài đầu tiên trong cuộc đời nghề nghiệp trẻ của họ.”

Sự không chắc chắn tác động đến những người trẻ tuổi khác với những người lớn tuổi
Sự không chắc chắn về kinh tế đang khiến phần lớn người Mỹ (60%) trì hoãn các kế hoạch và việc mua hàng bằng cách này hay cách khác. Hơn một phần ba (36%) số người nói rằng họ đang trì hoãn việc mua sắm hàng ngày như đi ăn ngoài, quần áo mới và vé tham dự sự kiện. Cứ 10 người thì có 3 người (29%) cho biết họ đang gác lại các khoản mua sắm hoặc dự án lớn như tu sửa nhà hoặc mua ô tô mới. Đối với những người trẻ tuổi, việc trì hoãn cũng bao gồm việc tạm dừng một số quyết định lớn trong cuộc sống.

Two-Thirds of Americans Expect the United States to Enter Recession This Year; Most Are Taking Steps to Navigate Economic Uncertainty
Northwestern Mutual’s 2023 Planning & Progress Study finds U.S. adults have on average $65K in personal savings – nearly a 5% increase over last year

Consumers are also cutting costs and postponing large expenses

Top 3 financial concerns: inflation, recession and gas prices

Generation “X” stands for “anXious,” says Northwestern Mutual’s Mitchell

MILWAUKEE, May 15, 2023 /PRNewswire/ — Two-thirds (67%) of U.S. adults expect the economy will enter into recession later this year – a key finding from Northwestern Mutual’s newly released 2023 Planning & Progress Study exploring Americans’ attitudes and behaviors toward their finances.

Two-thirds of Americans say the economy will enter into recession: Northwestern Mutual’s 2023 Planning & Progress Study
For those who see a recession looming, one-third (33%) say it will be short-lived, lasting a year or less, while one-fifth (19%) say it will last more than two years. And among those anticipating a recession, three out of four expect it to have a high or moderate impact on both their near-term (78%) and longer-term (75%) finances.

According to the research, most Americans are responding to economic uncertainty with action, making adjustments – small and large – to their financial priorities and choices.

Cutting costs tops list of measures being taken to address economic uncertainty
The top three steps people are taking include cutting costs (64%), building up savings (50%), and postponing large expenses until the economy is on more stable footing (41%). Even high-net-worth individuals – those with total household investable assets greater than $1 million – are building up savings (50%) and postponing large expenses (38%).

“Periods of uncertainty provide opportunities to stress test financial strategy,” said Christian Mitchell, chief customer officer at Northwestern Mutual. “Consumers want to know if their wealth building plans and their lifestyles will remain on track if the economy pulls back, and many are taking positive steps to prepare for whatever economic season may come.”

Personal savings are up… but not quite as high as inflation
This year’s study finds that, on average, Americans’ personal savings (excluding retirement assets) stand at $65,100 – a nearly 5% increase over the $62,000 reported last year, but short of the 6.5% inflation rate the U.S. economy saw in 2022.

Meanwhile, despite the Federal Reserve’s campaign to fight inflation by raising interest rates, more than half (54%) of Americans say they expect inflation to increase further this year versus 19% who say it will decrease and 27% who say it will stay the same.

Inflation and recession are top financial concerns for most people
Not surprisingly, inflation (51%) and recession (26%) came in as people’s top financial concerns this year. Interestingly, coming in at #3 is an issue that has receded somewhat from the news cycle – gas prices (24%).

Gen Z agrees that inflation (38%) is the top financial concern. More than six in 10 (61%) of America’s youngest adults believe inflation will increase this year, with only 15% saying it will decrease. However, they say their next greatest financial worries are gas prices (26%), climate change (22%) and job stability (21%).

“The impact of inflation continues, and Americans are reminded about elevated prices every time they fill up their gas tanks,” said Mitchell. “However, worries about recession are quickly rising from nil to real. For Gen Z in particular, that means learning how to prepare for the long-term and the risk of the first sustained economic downturn in their young professional lives.”

Uncertainty impacts younger people differently than older
Economic uncertainty is leading the majority of Americans (60%) to postpone plans and purchases of one kind or another. More than a third (36%) of people say they are postponing daily purchases like meals out, new clothes and event tickets. Three in 10 (29%) say they are shelving large purchases or projects like remodeling a home or buying a new car. For younger adults, the postponements also include putting some big life decisions on pause.

Postponed:

Gen Z

Millennials

Gen X

Boomers+

Buying or building a new home

23 %

18 %

12 %

6 %

Changing jobs / searching for a new job

29 %

19 %

10 %

3 %

Starting a business

22 %

15 %

6 %

2 %

Getting married

13 %

9 %

3 %

1 %

Having / adopting children

9 %

8 %

1 %

0 %

Planning and risk
There is an exact 50/50 split between how people approach financial planning in America. Half of U.S. adults say they are disciplined, with 20% identifying as highly disciplined planners and 30% as disciplined. The other half identify as undisciplined, with 36% saying their planning is informal and 15% saying they don’t plan at all.

The good news is that a large majority (70%) of Americans say they have clarity on exactly how much they can spend now versus save for later. The number jumps to 83% for those who work with a financial advisor. About six in seven (86%) of those who identify as disciplined or highly disciplined planners feel this same financial confidence.

When it comes to risk, 63% of Americans say they’re very or somewhat tolerant of financial risk in their investments. Interestingly, comfort with risk goes up for people who work with advisors (71%), those who consider themselves disciplined or highly disciplined planners (72%) and high-net-worth individuals (79%).

“We are extremely encouraged to see that Americans – especially those who have sought out professional advice – seem to understand the value of staying in the market in order to build long-term wealth,” said Mitchell. “The fact is, wealth isn’t generated only when times are good, but also by the decisions people make when the markets and economy are under pressure and often that is the decision to do nothing at all. When it comes to saving and investing, playing the long game tends to win, generation after generation.”

The study found that just over half (52%) of U.S. adults say they have a financial plan that factors for up and down economic cycles over time. That compares to 84% of high-net-worth individuals who say the same, and 79% for those who work with an advisor.

Generation anXious
The research revealed some significant red flags about Generation X, Americans born between the years 1965 and 1980.

More than half (55%) of Gen X say they won’t be financially prepared for retirement when the time comes. On average, Gen Xers say there’s a 46% chance they could outlive their savings, and four in 10 (38%) haven’t taken any steps to address it. They also report markedly lower feelings of financial security (5.6 on a 10-point scale) than Gen Z (6.1), Millennials (6.3), and Boomers+ (6.2).

Digging deeper, Gen X shows lower levels of confidence in themselves than the general public and is worried about what lies ahead.

All

Gen X

I have had / will have a successful career

70 %

66 %

I can enjoy today without sacrificing happiness in the future

65 %

57 %

My financial planning incorporates the possibility of unplanned financial or health emergencies

60 %

55 %

I have achieved / will achieve long-term financial security

57 %

52 %

Social Security will be there when I need it

55 %

45 %

“Part of what’s coming through in the numbers is likely the anxiety that can emerge in that period of life when your ideal retirement age comes into view,” said Mitchell. “Clearly a significant number of Gen X don’t feel ready, and that should be a call to action. It’s also a call to action to advisors that Gen X clients are facing some specific challenges and need help, both now and in the coming years.”

In forthcoming data sets, the 2023 Planning & Progress Study will explore wide-ranging issues facing Americans spanning savings and debt, work and retirement, planning, priorities and more.

About The 2023 Northwestern Mutual Planning & Progress Study
The 2023 Planning & Progress Study was conducted by The Harris Poll on behalf of Northwestern Mutual among 2,740 U.S. adults aged 18 or older. The survey was conducted online between February 13 and March 2, 2023. Data are weighted where necessary by age, gender, race/ethnicity, region, education, marital status, household size, household income, and propensity to be online to bring them in line with their actual proportions in the population. A complete survey methodology is available.

About Northwestern Mutual
Northwestern Mutual has been helping people and businesses achieve financial security for more than 165 years. Through a comprehensive planning approach, Northwestern Mutual combines the expertise of its financial professionals with a personalized digital experience and industry-leading products to help its clients plan for what’s most important. With more than $558 billion of total assets being managed across the company’s institutional portfolio as well as retail investment client portfolios, nearly $35 billion in revenues, and $2.2 trillion worth of life insurance protection in force, Northwestern Mutual delivers financial security to more than five million people with life, disability income and long-term care insurance, annuities, and brokerage and advisory services. Northwestern Mutual ranked 97 on the 2022 FORTUNE 500.

Northwestern Mutual is the marketing name for The Northwestern Mutual Life Insurance Company (NM), Milwaukee, WI (life and disability insurance, annuities, and life insurance with long-term care benefits) and its subsidiaries. Subsidiaries include Northwestern Mutual Investment Services, LLC (NMIS) (investment brokerage services), broker-dealer, registered investment adviser, member FINRA and SIPC; the Northwestern Mutual Wealth Management Company® (NMWMC) (investment advisory and services), federal savings bank; and Northwestern Long Term Care Insurance Company (NLTC) (long-term care insurance). Not all Northwestern Mutual representatives are advisors. Only those representatives with “Advisor” in their title or who otherwise disclose their status as an advisor of NMWMC are credentialed as NMWMC representatives to provide investment advisory services.

SOURCE Northwestern Mutual

For further information, contact: LUKE PUNZENBERGER, 1-800-323-7033, mediarelations@northwesternmutual.com;


https://news.northwesternmutual.com/2023-05-15-Two-Thirds-of-Americans-Expect-the-United-States-to-Enter-Recession-This-Year-Most-Are-Taking-Steps-to-Navigate-Economic-Uncertainty