September 23, 2023

Kinh Tế

My Blog about Economic in Vietnamese or Vietnam

Người Mỹ đang thay đổi chi tiêu chặt chẽ hơn trong bối cảnh nền kinh tế Hoa Kỳ không chắc chắn theo cuộc thăm dò mới nhất của CD Valet


Theo tin CD Valet or prnewswire.comNghiên cứu mới tiết lộ thói quen tài chính của người tiêu dùng đang thay đổi trong bối cảnh nền kinh tế không chắc chắn

Theo dữ liệu do CD Valet công bố, 40% người trưởng thành ở Hoa Kỳ cho biết họ đang theo dõi chi tiêu chặt chẽ hơn trong bối cảnh suy thoái kinh tế có thể xảy ra.

SEATTLE, WA
Ngày 7 tháng 9 năm 2023

CD Valet là một thị trường trực tuyến kết nối các tổ chức tài chính với người tiêu dùng để so sánh và mở Chứng chỉ tiền gửi (CD) với lãi suất và điều khoản cạnh tranh nhất trên toàn quốc. CD Valet đã đưa ra nghiên cứu mới mang đến làn gió mới về thói quen tài chính của người tiêu dùng.

Khảo sát 2.444 người Mỹ trưởng thành, dữ liệu cho thấy nhiều người tiêu dùng đang điều chỉnh mục tiêu tài chính của họ do khả năng suy thoái kinh tế so với 40% giám sát chi tiêu chặt chẽ hơn và gần một phần ba (31%) hạn chế chi tiêu tùy ý của họ. Ngoài ra gần một phần tư (24%) cho biết họ đã trì hoãn việc mua các mặt hàng có giá trị lớn. Mức độ thận trọng này cũng được áp dụng trong đầu tư, với hơn 4 trên 10 (41%) người trưởng thành cho biết họ có nhiều khả năng cân nhắc đầu tư tiết kiệm dài hạn hơn so với một năm trước.

“Người tiêu dùng đang nhận được thông tin trái ngược nhau về khả năng xảy ra suy thoái kinh tế, vì vậy, việc họ thận trọng khi đưa ra các quyết định tài chính và ưu tiên tiết kiệm là điều dễ hiểu”, Howie Wu (Giám đốc Sản phẩm kiêm Tổng Giám đốc của CD Valet) nói. “Nhưng họ không nên nhầm lẫn về các phương án tiết kiệm thông minh và an toàn mà họ có thể chọn ngày nay mà không phải lo ngại về tiền bạc – đặc biệt khi lãi suất tiếp tục tăng.”

Nhiều người tiêu dùng không chú ý đến việc tiết kiệm đặc biệt là tiền lãi kiếm được từ tiền gửi ngân hàng của họ bất chấp những cơ hội sẵn có. Ví dụ như CD đang tái xuất hiện như một giải pháp thay thế đầu tư thông minh trong thời kỳ lãi suất tăng cao và kinh tế không chắc chắn vì chúng mang lại tỷ suất lợi nhuận cố định. 39% người Mỹ cho biết họ chưa bao giờ mở CD cũng như nghĩ về nó/không biết nó là gì và 31% cho biết họ đã nghĩ về nó nhưng chưa bao giờ hành động trong cuộc khảo sát. Nó chỉ ra xu hướng rộng hơn của “những người tiết kiệm buồn ngủ” – những người có tiền tại ngân hàng lớn và kiếm được lợi nhuận danh nghĩa ngay cả khi lãi suất đã tăng trong 15 tháng qua.

“Người tiêu dùng có thể thực hiện một số nghiên cứu đơn giản và nhanh chóng tìm hiểu xem tổ chức tài chính hiện tại của họ có đang phục vụ tốt cho họ xét từ quan điểm lợi tức đầu tư hay không. Ví dụ: một trong những ngân hàng quốc gia lớn nhất của Hoa Kỳ hiện cung cấp lãi suất 0,03% APY (Lợi suất phần trăm hàng năm) đối với CD kỳ hạn 12 tháng và một ngân hàng lớn khác trả 0,01% APY. Điều này trái ngược với các ngân hàng cộng đồng và liên hiệp tín dụng đưa ra lãi suất CD kỳ hạn 12 tháng cao tới 6,00% APY trở lên (Nguồn: CD Valet)” thêm Wu. “Điều này cũng nhấn mạnh sự cần thiết của các tổ chức tài chính trong việc tăng cường tiếp thị và giáo dục về đĩa CD, đặc biệt hướng tới người tiêu dùng trẻ tuổi, để họ nhận thức được các lựa chọn có sẵn cho họ.”

Nghiên cứu xác nhận rằng những người có nhiều mối quan hệ ngân hàng có xu hướng giàu có hơn. Hơn một phần tư (26%) số người có thu nhập hộ gia đình hàng năm từ 80.000 USD trở lên (trên mức trung bình quốc gia là 70.784 USD) cho biết có mối quan hệ với ba tổ chức tài chính trở lên (so với 1 hoặc 2 ngân hàng chiếm đa số (73%). , những người có nhiều khả năng cân nhắc đầu tư dài hạn hơn so với một năm trước cho thấy họ yêu thích các lựa chọn đầu tư như đĩa CD và tài khoản tiết kiệm lãi suất cao (mỗi loại 43%). người tiết kiệm thích mua sắm với tỷ lệ CD cao nhất và điều khoản tốt nhất hiện có từ các tổ chức tài chính (41%), hơn là ưu tiên làm việc với tổ chức tài chính quen thuộc của họ (16%). % báo cáo đã làm việc tại cùng một ngân hàng chính trong hơn 6 năm và gần một nửa (46%) chưa bao giờ thay đổi ngân hàng chính của họ. Quán tính này là lý do hàng đầu khiến mọi người cuối cùng “để tiền trên bàn” và giữ số tiền gửi của họ ở mức thấp -sản xuất đĩa CD hoặc tài khoản tiết kiệm

New Research Reveals Changing Consumer Financial Habits Amid Uncertain Economy

According to data published by CD Valet, 40% of U.S. adults reported they are monitoring spending more closely in light of a possible recession

SEATTLE, Sept. 7, 2023 /PRNewswire/ — CD Valet, an online marketplace connecting financial institutions with consumers to compare and open Certificates of Deposit (CD) with the most competitive rates and terms nationwide, has launched new research providing a fresh pulse on consumers’ financial habits.

Surveying 2,444 American adults, the data reveals that many consumers are adjusting their financial goals due to the possibility of a recession, with 40% monitoring spending more closely and nearly a third (31%) limiting their discretionary spending. Additionally, nearly a quarter (24%) reported putting off purchasing big ticket items. This level of caution also applied to investing, with over 4 in 10 (41%) of adults stating they are more likely to consider a long-term savings investment versus a year ago.

“Consumers are receiving conflicting information about a possible recession, so it’s understandable that they’re taking caution when it comes to their financial decisions and prioritizing their savings,” says Howie Wu, Head of Product and General Manager of CD Valet. “But they shouldn’t be confused about the smart and safe savings options they can choose today without leaving money on the table – particularly with interest rates continuing to rise.”

Despite the opportunities available, many consumers are not paying attention to savings, especially the returns earned on their bank deposits. CDs, for example, are resurfacing as a smart investment alternative during this period of rising interest rates and economic uncertainty, as they provide a fixed rate of return. In the survey, 39% of Americans said they have never opened a CD nor thought about it/don’t know what it is and 31% said they have thought about it, but never acted. It points to the wider trend of “sleepy savers” — people with money at a big bank and earning nominal returns even as interest rates have risen over the last 15 months.

“Consumers can do some simple research and quickly learn if their current financial institution is serving them well from an investment return standpoint. For example, one of the largest U.S. national banks currently offers the rate of 0 .03% APY (Annual Percentage Yield) for a 12-month CD and another major bank pays 0 .01% APY. This is in contrast to the community banks and credit unions offering 12-month CD rates as high as 6.00% APY or more (Source: CD Valet),” added Wu. “This also highlights the need for financial institutions to strengthen their marketing and education around CDs, especially targeted to younger consumers, so they are aware of the options available to them.”

The research confirmed that people who have multiple banking relationships tend to be wealthier. Over a quarter (26%) of people with an annual household income of $80,000 or more (above the national median of $70,784) report having relationships with three or more financial institutions (versus 1 or 2 banks from the majority (73%). Additionally, those more likely to consider long-term investments versus a year ago show an affinity for investing options such as CDs and high-yield savings accounts (43% each). Of higher earners who have thought about opening or have opened a CD, these savers prefer shopping for the highest CD rates and best terms available from financial institutions (41%), rather than prioritizing working with their familiar financial institution (16%). However, the majority of banked Americans remain loyal to their primary financial institutions with 64% reporting being with the same primary bank for 6+ years, and almost half (46%) having never changed their primary bank. This inertia is the leading reason why people end up “leaving money on the table” and keeping their deposits in low-yielding CDs or savings accounts.

Other takeaways from the report include:

Retirement may be top of mind — 29% of Americans reported saving as much as they can now for peace of mind later given talks of a coming recession.
Perceptions about financial institutions — Following the bank failures earlier this year, consumers are more likely to consider doing business with smaller community banks (33%), and least likely to engage with internet banks (52%). Financial stability of the institution (95%) is the most important factor when choosing a financial institution.
Personal networks provide most trusted financial advice — While almost 4 in 10 consumers (38%) do seek guidance from expert voices, including financial advisors (25%), well-known financial publications (16%), and well-known financial experts (12%), 45% of consumers get advice from those they have relationships with such as close family (25%), parents (19%), friends (16%), extended family (10%), and work colleagues (6%). Just 1% reported that they get advice from “finfluencers.”
To discover the best local and national rates, track your accounts and uncover better returns, visit CD Valet at www.cdvalet.com.

Methodology
All figures, unless otherwise stated, are from YouGov Plc. Total sample size was 2,444 adults. Fieldwork was undertaken between 6th – 10th July 2023. The survey was carried out online. The figures have been weighted and are representative of all US adults (aged 18+).

About CD Valet
CD Valet is a new online marketplace connecting consumers with financial institutions to compare and open Certificates of Deposits (CD) with the most competitive rates and terms nationwide. Unlike other rate comparison sites, CD Valet shows the most competitive rates without bias. With daily rate updates and CD calculators, CD Valet gives users an array of free tools to help consumers find the right CD to meet their savings goals. CD Valet is powered by Seattle Bank.

SOURCE CD Valet


https://www.prnewswire.com/news-releases/new-research-reveals-changing-consumer-financial-habits-amid-uncertain-economy-301919927.html