December 9, 2023

Kinh Tế

My Blog about Economic in Vietnamese or Vietnam

Sự phục hồi kinh tế của Tunisia chậm lại trong nửa đầu năm 2023 do hạn hán


Source: Ngân hàng Thế giới

THÔNG CÁO BÁO CHÍ
NGÀY 6 THÁNG 11 NĂM 2023
Sự phục hồi kinh tế của Tunisia chậm lại do hạn hán

TUNIS
Ngày 6 tháng 11 năm 2023

Quá trình phục hồi kinh tế của Tunisia chậm lại trong nửa đầu năm 2023 do nước này tiếp tục vật lộn với hạn hán dai dẳng, thách thức tài chính bên ngoài, nợ trong nước ngày càng gia tăng của các doanh nghiệp dịch vụ công quan trọng và các trở ngại pháp lý, theo World Giám sát kinh tế Tunisia mùa thu năm 2023 của Ngân hàng.

Bất chấp một số diễn biến đáng khích lệ, bao gồm những cải thiện về điều kiện thương mại và sự trỗi dậy của du lịch, tăng trưởng GDP của Tunisia vào năm 2023 được dự báo là khoảng 1,2%, một mức phục hồi khiêm tốn khi so sánh với các đối tác trong khu vực và bằng một nửa tốc độ tăng trưởng của năm 2022. Báo cáo cho biết, tỷ lệ 3% vào năm 2024 sẽ chịu rủi ro do diễn biến hạn hán, các điều kiện tài chính và tốc độ cải cách. Doanh thu từ du lịch đã tăng 47% tính đến cuối tháng 8 năm 2023, cùng với dịch vụ vận tải đã đóng góp 0,8 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng GDP chung và giúp giảm bớt thâm hụt tài khoản vãng lai.

“Nền kinh tế Tunisia cho thấy khả năng phục hồi nhất định, bất chấp những thách thức đang diễn ra. Xuất khẩu hàng dệt may, máy móc và dầu ô liu tăng lên, cùng với xuất khẩu du lịch ngày càng tăng, đã giúp giảm bớt thâm hụt bên ngoài,” Alexandre Arrobbio (Giám đốc Quốc gia của Ngân hàng Thế giới tại Tunisia)nói. Tăng cường cạnh tranh, tăng không gian tài chính và thích ứng với biến đổi khí hậu là những hành động quan trọng để khôi phục tăng trưởng kinh tế và xây dựng khả năng phục hồi trước những cú sốc kinh tế và khí hậu trong tương lai”, ông nói thêm.

Phần đầu tiên của báo cáo đề cập đến những thách thức kinh tế ở Tunisia. Nơi hạn hán kéo dài trong lĩnh vực nông nghiệp đã dẫn đến tăng trưởng hạn chế và tỷ lệ thất nghiệp tăng nhẹ lên 15,6% trong quý 2 năm 2023 khi tăng từ 15,3% một năm trước. Được thúc đẩy bởi việc giảm thâm hụt thương mại thì thâm hụt tài khoản vãng lai đã giảm từ 7,0 tỷ TD (4,1% GDP) trong nửa đầu năm 2022 xuống 2,7 tỷ TD (1,5% GDP) trong cùng kỳ năm 2023. Bất chấp mức giảm này thì Tunisia vẫn phải đối mặt với những thách thức trong việc đảm bảo nguồn tài chính bên ngoài cần thiết trong bối cảnh lịch trình hoàn trả nợ nước ngoài nặng nề trong ngắn hạn. Điều đó phản ánh nợ công cao khi tăng từ 66,9% lên 79,4% GDP trong giai đoạn 2017-2022. Do điều kiện tài chính bên ngoài vẫn bị thắt chặt thì nhập khẩu tiếp tục bị nén. Đó là trường hợp đặc biệt đối với các doanh nghiệp nhà nước (SOE) mắc nợ cao khi nắm độc quyền nhập khẩu và phân phối các sản phẩm cụ thể. Hệ thống kiểm soát giá điều tiết các thị trường thiết yếu chính là động lực chính dẫn đến tình trạng nợ nần ngày càng tăng của các doanh nghiệp nhà nước cũng như tình trạng thiếu hụt. Trong khi đó, lạm phát đã chậm lại, với lạm phát giá hàng năm giảm từ 10,4% vào tháng 2 năm 2023 xuống còn 9,0% vào tháng 9 năm 2023.

Được xuất bản với tựa đề Di cư trong bối cảnh kinh tế đầy thách thức thì báo cáo cũng xem xét tầm quan trọng ngày càng tăng của việc di cư đối với Tunisia từ góc độ phát triển. Trong những thập kỷ gần đây thì việc di cư đã trở nên quan trọng đối với người Tunisia đang đương đầu với những khó khăn kinh tế. Ngược lại với tình trạng di cư ngày càng tăng thì dòng kiều hối đã tăng lên iy9 tương đương 6,6% GDP trong giai đoạn 2021-2022 cùng với việc chuyển giao các kỹ năng và vốn có giá trị. Ngược lại thì người nước ngoài nhập cư vào Tunisia vẫn ở mức tối thiểu khoảng 0,5% dân số. Trong năm qua khi Tunisia ngày càng đóng vai trò là điểm trung chuyển quan trọng cho tình trạng di cư bất thường ở trung tâm Địa Trung Hải với 73.829 người đến Ý bất thường từ Tunisia trong 8 tháng đầu năm 2023. Để tối đa hóa lợi ích lâu dài của việc di cư thì Tunisia có thể tập trung vào việc điều chỉnh các kỹ năng của người di cư cho phù hợp với nhu cầu của quốc gia nơi đến, công nhận trình độ chuyên môn và thúc đẩy tình trạng di cư thường xuyên. Báo cáo cho biết thì việc mở rộng các chương trình di chuyển và điều chỉnh các thỏa thuận lao động có thể nâng cao hơn nữa lợi ích kinh tế của việc di cư đồng thời bảo vệ phúc lợi và quyền lợi của người nhập cư.PRESS RELEASE
NOVEMBER 6, 2023
Tunisia’s Economic Recovery Slows Down amid the Drought

TUNIS, November 6, 2023 – Tunisia’s economic recovery slowed in the first half of 2023 as the country continued to grapple with persistent drought, external financing challenges, increasing domestic debt build-up of important public service enterprises and regulatory obstacles, according to the World Bank’s Fall 2023 Economic Monitor of Tunisia.

Despite some encouraging developments, including improvements in trade terms and a resurgence of tourism, Tunisia’s GDP growth for 2023 was forecast to be around 1.2 percent, a modest recovery when compared to counterparts in the region and half the growth rate of 2022. A growth forecast of 3 percent in 2024 is subject to risks created by the evolution of the drought, the financing conditions and the pace of reforms, the report said. Tourism receipts increased by 47 percent as of the end of August 2023, which along with transport services contributed 0.8 percentage points to overall GDP growth and helped to alleviate the current account deficit.

“Tunisia’s economy shows some resilience, despite ongoing challenges. Increased exports in textiles, machinery, and olive oil, coupled with growing tourism exports, have helped to ease the external deficit,” said Alexandre Arrobbio, the World Bank’s Country Manager for Tunisia. “Strengthening competition, increasing fiscal space and adapting to climate change are crucial actions to restore economic growth and build resilience to future economic and climatic shocks” He added.

The first part of the report addresses economic challenges in Tunisia, where a prolonged drought in the agricultural sector has led to limited growth and a slight increase in unemployment to 15.6 percent in Q2 2023, up from 15.3 percent a year ago. Driven by the reduction in the trade deficit, the current account deficit decreased from TD 7.0 billion (4.1 percent of GDP) in the first half of 2022 to TD 2.7 billion (1.5 percent of GDP) in the same period of 2023. Despite this reduction, Tunisia still faces challenges in securing the needed external financing amid a heavy external debt reimbursement schedule in the short term. That reflects the high public debt, which rose from 66.9 percent to 79.4 percent of GDP between 2017 and 2022. As external financing conditions remain tight, imports have continued to be compressed. That is particularly the case for highly indebted state-owned enterprises (SOEs), which hold the monopoly over the import and distribution of specific products. The system of price control that regulates key staple markets is a key driver of the increasing indebtedness of SOEs as well as shortages. Inflation, meanwhile, has slowed, with year-on-year price inflation decreasing from 10.4 percent in February 2023 to 9.0 percent in September 2023.

Published under the title Migration amid Challenging Economic Context, the report also looks at the growing significance of migration for Tunisia from a development perspective. In recent decades, emigration has become vital for Tunisians coping with economic hardships. In return to increased emigration, remittance inflows have grown, equivalent to 6.6 percent of GDP in 2021-22, alongside the transfer of valuable skills and capital. Conversely, foreign immigration to Tunisia remains minimal at approximately 0.5 percent of the population. Over the past year, Tunisia has also increasingly served as a significant transit point for irregular migration in the central Mediterranean, with 73,829 irregular arrivals in Italy from Tunisia during the first eight months of 2023. To maximize the long-term benefits of migration, Tunisia could focus on aligning emigrants’ skills with destination countries’ needs, recognizing qualifications, and promoting regular migrant status. Expanding mobility schemes and tailoring labor agreements could further enhance the economic benefits of migration while safeguarding immigrants’ well-being and rights, the report said.
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2023/11/06/tunisia-s-economic-recovery-slows-down-amid-the-drought