December 9, 2023

Kinh Tế

My Blog about Economic in Vietnamese or Vietnam

Nền kinh tế Maroc dự kiến sẽ tăng lên 2,8% vào năm 2023


Source: Ngân hàng Thế giới

THÔNG CÁO BÁO CHÍ
NGÀY 16 THÁNG 11 NĂM 2023
Nền kinh tế Maroc đã trở nên kiên cường hơn

Nhưng sự thịnh vượng chung có thể được cải thiện bằng cách thu hút nhiều phụ nữ hơn tham gia thị trường lao động

RABAT, ngày 16 tháng 11 năm 2023 – Sau đợt giảm tốc mạnh vào năm 2022 do nhiều cú sốc hàng hóa và khí hậu chồng chéo nhau thì tăng trưởng kinh tế dự kiến sẽ tăng lên 2,8% vào năm 2023. nhờ sự phục hồi một phần của sản lượng nông nghiệp, dịch vụ và xuất khẩu ròng, theo đến báo cáo mới nhất của Ngân hàng Thế giới, “Từ khả năng phục hồi đến thịnh vượng chung”. Sự phục hồi này dự kiến sẽ vững chắc hơn trong trung hạn và tăng trưởng GDP thực tế được dự đoán sẽ đạt 3,1% vào năm 2024, 3,3% vào năm 2025 và 3,5% vào năm 2026 khi nhu cầu trong nước dần phục hồi sau những cú sốc gần đây. Lạm phát đã giảm một nửa từ tháng 2 đến tháng 8 năm 2023. Nhưng lạm phát lương thực vẫn ở mức cao và tiếp tục ảnh hưởng không cân đối đến các hộ gia đình nghèo.

Maroc đã nhiều lần chứng tỏ năng lực mạnh mẽ để ứng phó hiệu quả với các cú sốc trong những năm gần đây. Trận động đất ngày 8 tháng 9 ở Al Haouz là trận động đất cuối cùng trong hàng loạt trận động đất xảy ra ở Maroc kể từ đại dịch COVID-19. Maroc đã có thể quản lý thành công hoạt động ứng phó nhân đạo sau trận động đất và đưa ra một kế hoạch phát triển đầy tham vọng nhằm khai thác tiềm năng phát triển của các tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Trận động đất đã gây ra hậu quả tàn khốc về người và vật chất. Trận động đất tập trung chủ yếu ở các cộng đồng miền núi xa xôi nhưng khó có tác động kinh tế vĩ mô đáng kể.

Khả năng phục hồi bên ngoài của Maroc cũng được chứng minh bằng nhu cầu bên ngoài vững chắc đối với hàng hóa và dịch vụ của đất nước khi bất chấp suy thoái kinh tế quốc tế. Tương tự khi dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vẫn mạnh và ngày càng hướng vào lĩnh vực sản xuất. Nhiều ngóc ngách công nghiệp hiện đại kết nối tốt với chuỗi giá trị toàn cầu đã xuất hiện và quốc gia này vẫn duy trì khả năng tiếp cận thị trường vốn quốc tế bất chấp các điều kiện tài chính toàn cầu đang bị thắt chặt.

“Maroc đã thể hiện khả năng phục hồi mạnh mẽ khi đối mặt với một số cú sốc, gần đây nhất là trận động đất vào tháng 9,” Jesko Hentschel (Giám đốc Ngân hàng Thế giới Maghreb và Malta) nói. “Tuy nhiên, tác động của những cú sốc này đối với phúc lợi của người dân vẫn còn rõ rệt và những cải cách mà Maroc đã lên kế hoạch là cần thiết để xây dựng khả năng phục hồi bên ngoài của đất nước và trên hết là thúc đẩy sự thịnh vượng, đặc biệt là đạt được các mục tiêu phát triển đầy tham vọng đã đặt ra.” trong Mô hình phát triển mới (NDM).”

Maroc đã đưa ra những cải cách đầy tham vọng nhằm cải thiện nguồn nhân lực và khuyến khích đầu tư tư nhân. Tuy nhiên thì những cải cách này sẽ chỉ đạt được tác động phát triển kinh tế và xã hội mong muốn nếu được kết hợp với các sáng kiến quan trọng khác bao gồm việc loại bỏ các rào cản pháp lý và thể chế đang hạn chế cạnh tranh và làm chậm quá trình tái phân bổ các yếu tố sản xuất sang các doanh nghiệp và khu vực có năng suất cao hơn.

Hơn nữa thì vẫn cần phải có một sự thay đổi mô hình để trao quyền cho phụ nữ Maroc về mặt kinh tế khi điều này cần thiết để đáp ứng những tham vọng cao cả của đất nước như được thể hiện trong NDM. Báo cáo cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giải quyết những hạn chế cụ thể mà phụ nữ ở khu vực nông thôn và thành thị phải đối mặt (các vấn đề về di chuyển, thiếu khả năng tiếp cận tài chính và kỹ thuật số, điều kiện làm việc và sự phát triển cần thiết trong các chuẩn mực xã hội truyền thống). Ngoài tầm quan trọng của nó trong việc thúc đẩy bình đẳng giới thì việc tăng cường sự tham gia của lực lượng lao động nữ (FLFP) cũng sẽ có tác động kinh tế đáng kể và là động lực mạnh mẽ cho sự phát triển kinh tế xã hội. Báo cáo cho thấy rằng việc đáp ứng các mục tiêu NDM của FLFP 45% có thể thúc đẩy tăng trưởng gần một điểm phần trăm mỗi năm.RESS RELEASE
NOVEMBER 16, 2023

Morocco’s Economy Has Become More Resilient

But Shared Prosperity Can Improve by Including More Women in the Labor Market

RABAT, November 16, 2023 – After a sharp deceleration in 2022 caused by various overlapping commodity and climate shocks, economic growth is set to increase to 2.8 % in 2023, driven by a partial recovery of agricultural output, services, and net exports, according to the World Bank’s latest report, “From resilience to shared prosperity”. This recovery is expected to firm up in the medium term, and real GDP growth is projected to reach 3.1 % in 2024, 3.3 % in 2025, and 3.5 % in 2026 as domestic demand gradually recovers from recent shocks. Inflation has halved between February and August 2023, but food inflation remains high and continues to disproportionally affect poorer households.

Morocco has repeatedly demonstrated a strong capacity to respond effectively to shocks in recent years. The September 8 earthquake in Al Haouz is the last of a series of shocks that have struck Morocco since the COVID-19 pandemic. Morocco was able to successfully manage the humanitarian response to the earthquake and put in place an ambitious development plan to unlock the development potential of the most affected provinces. The quake had devastating human and material consequences localized primarily in remote mountain communities but is unlikely to have significant macroeconomic impacts.

Morocco’s external resilience is also evidenced by a solid external demand for the country’s goods and services, despite the international economic slowdown. Equally, Foreign direct investment (FDI) inflows remain strong and increasingly directed towards the manufacturing sector. Various modern industrial niches well connected to global value chains have emerged and the country maintained access to international capital markets despite the ongoing tightening of global financial conditions.

“Morocco has shown strong resilience in the face of a number of shocks, most recently the September earthquake,” said Jesko Hentschel, World Bank Maghreb and Malta Country Director. “However, the impact of these shocks on the population’s well-being remains pronounced, and the reforms already planned by Morocco are needed to build on the country’s external resilience and, above all, to boost prosperity, particularly to achieve the ambitious development goals set out in the New Development Model (NDM).”

Morocco has launched ambitious reforms to improve human capital and encourage private investment. These reforms will achieve the desired economic and social development impact only if, though, combined with other critical initiatives, including the removal of regulatory and institutional barriers that limit competition and slow the reallocation of factors of production to more productive firms and sectors.

Moreover, a paradigm shift is still needed to empower Moroccan women economically which will be necessary to meet the high ambitions of the country as expressed in the NDM. The report also stresses the importance of tackling the specific constraints faced by women in rural and urban areas (mobility problems, insufficient financial and digital inclusion, workplace conditions, and necessary evolution in traditional social norms). Beyond its importance in promoting gender equality, increasing Female Labor Force Participation (FLFP) would also have a significant economic impact and be a powerful driver of socioeconomic development. The report shows that meeting the NDM objectives of a 45 % FLFP could boost growth by almost one percentage point a year.

Contacts

Meryam Benjelloun
In Morocco
Tel : + (212) 659-597-046
mbenjelloun@worldbankgroup.org

Susan Pleming
In Washington
Tel : +1 (202) 473-3136
spleming@worldbank.org
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2023/11/16/morocco-economy-has-become-more-resilient