February 26, 2024

Kinh Tế

My Blog about Economic in Vietnamese or Vietnam

Nền kinh tế toàn cầu sẽ đạt tốc độ tăng trưởng GDP nửa thập kỷ chậm nhất tăng trưởng trong 30 năm


Source: Ngân hàng Thế giới

THÔNG CÁO BÁO CHÍ
NGÀY 9 THÁNG 1 NĂM 2024
Nền kinh tế toàn cầu có kết quả nửa thập kỷ yếu nhất trong 30 năm

Những cải cách nhằm thúc đẩy đầu tư và tăng cường chính sách tài khóa có thể giúp lật ngược tình thế

WASHINGTON, D.C.
Ngày 9 tháng 1 năm 2024

Khi thế giới tiến gần đến điểm giữa của thập kỷ được dự định là một thập kỷ thay đổi để phát triển. Nền kinh tế toàn cầu sẽ đạt kỷ lục đáng tiếc vào cuối năm 2024 — tốc độ tăng trưởng GDP nửa thập kỷ chậm nhất tăng trưởng trong 30 năm theo báo cáo Triển vọng Kinh tế Toàn cầu mới nhất của Ngân hàng Thế giới.

Theo một thước đo thì nền kinh tế toàn cầu đang ở trạng thái tốt hơn so với một năm trước. Nguy cơ suy thoái kinh tế toàn cầu đã giảm bớt khi phần lớn là do sức mạnh của nền kinh tế Mỹ. Tuy nhiên thì căng thẳng địa chính trị gia tăng có thể tạo ra những mối nguy hiểm mới trong ngắn hạn cho nền kinh tế thế giới. Trong khi đó thì triển vọng trung hạn đang trở nên u ám đối với nhiều nền kinh tế đang phát triển trong bối cảnh tăng trưởng chậm lại ở hầu hết các nền kinh tế lớn, thương mại toàn cầu trì trệ và các điều kiện tài chính thắt chặt nhất trong nhiều thập kỷ. Tăng trưởng thương mại toàn cầu vào năm 2024 dự kiến chỉ bằng một nửa mức trung bình của thập kỷ trước đại dịch. Trong khi đó thì chi phí đi vay đối với các nền kinh tế đang phát triển đặc biệt là những nền kinh tế có xếp hạng tín dụng kém có thể vẫn ở mức cao do lãi suất toàn cầu vẫn ở mức cao nhất trong 4 thập kỷ sau khi điều chỉnh lạm phát.

Tăng trưởng toàn cầu được dự đoán sẽ chậm lại trong năm thứ ba liên tiếp từ 2,6% năm ngoái xuống 2,4% vào năm 2024 khi thấp hơn gần 3/4 điểm phần trăm so với mức trung bình của những năm 2010. Các nền kinh tế đang phát triển được dự đoán chỉ tăng trưởng 3,9% khi thấp hơn 1 điểm phần trăm so với mức trung bình của thập kỷ trước. Sau thành tích đáng thất vọng vào năm ngoái, các nước thu nhập thấp sẽ tăng trưởng 5,5%, yếu hơn dự kiến trước đây. Đến cuối năm 2024 thì người dân ở khoảng 1/4 quốc gia đang phát triển và khoảng 40% quốc gia có thu nhập thấp sẽ vẫn nghèo hơn so với thời điểm trước đại dịch COVID năm 2019. Trong khi đó ở các nền kinh tế tiên tiến thì tốc độ tăng trưởng đang chậm lại. được thiết lập để giảm xuống 1,2% trong năm nay từ mức 1,5% vào năm 2023.

“Nếu không có sự điều chỉnh lớn, những năm 2020 sẽ trôi qua như một thập kỷ cơ hội bị lãng phí,” Indermit Gill (Chuyên gia kinh tế trưởng kiêm Phó chủ tịch cấp cao của Nhóm Ngân hàng Thế giới) nói. “Tăng trưởng trong ngắn hạn sẽ vẫn yếu, khiến nhiều nước đang phát triển – đặc biệt là những nước nghèo nhất – mắc vào bẫy: với mức nợ tê liệt và khả năng tiếp cận thực phẩm khó khăn đối với gần một phần ba dân số. Điều đó sẽ cản trở tiến trình thực hiện nhiều ưu tiên toàn cầu. Cơ hội lật ngược tình thế vẫn còn. Báo cáo này đưa ra một hướng đi rõ ràng: nó chỉ ra sự chuyển đổi có thể đạt được nếu các chính phủ hành động ngay bây giờ để tăng tốc đầu tư và củng cố các khuôn khổ chính sách tài khóa.”

Để giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu và đạt được các mục tiêu phát triển toàn cầu quan trọng khác vào năm 2030, các nước đang phát triển sẽ cần tăng cường đầu tư đáng kể – khoảng 2,4 nghìn tỷ USD mỗi năm. Nếu không có gói chính sách toàn diện, triển vọng tăng trưởng như vậy sẽ không sáng sủa. Tăng trưởng đầu tư bình quân đầu người ở các nền kinh tế đang phát triển từ năm 2023 đến năm 2024 dự kiến chỉ đạt trung bình 3,7%, chỉ bằng hơn một nửa tốc độ của hai thập kỷ trước.

Báo cáo đưa ra phân tích toàn cầu đầu tiên về những gì cần làm để tạo ra sự bùng nổ đầu tư bền vững, rút ra từ kinh nghiệm của 35 nền kinh tế tiên tiến và 69 nền kinh tế đang phát triển trong 70 năm qua. Nghiên cứu cho thấy các nền kinh tế đang phát triển thường gặt hái được một vận may kinh tế khi họ đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng đầu tư bình quân đầu người lên ít nhất 4% và duy trì tốc độ này trong sáu năm trở lên: tốc độ hội tụ với mức thu nhập của các nền kinh tế tiên tiến tăng nhanh, tỷ lệ nghèo đói giảm nhanh hơn và tăng năng suất gấp bốn lần. Các lợi ích khác cũng hiện thực hóa trong những thời kỳ bùng nổ này: trong số những lý do khác, lạm phát giảm, vị thế tài chính và đối ngoại được cải thiện, khả năng tiếp cận Internet của người dân tăng lên nhanh chóng.

Ayhan Kose, Phó Chuyên gia kinh tế trưởng của Ngân hàng Thế giới và Giám đốc Nhóm Triển vọng, cho biết: “Sự bùng nổ đầu tư có khả năng chuyển đổi các nền kinh tế đang phát triển và giúp họ đẩy nhanh quá trình chuyển đổi năng lượng cũng như đạt được nhiều mục tiêu phát triển khác nhau”. “Để khơi dậy sự bùng nổ như vậy, các nền kinh tế đang phát triển cần thực hiện các gói chính sách toàn diện để cải thiện khuôn khổ tài chính và tiền tệ, mở rộng thương mại và dòng tài chính xuyên biên giới, cải thiện môi trường đầu tư và tăng cường chất lượng thể chế. Đây là công việc khó khăn nhưng nhiều nền kinh tế đang phát triển đã có thể làm được trước đây. Làm lại điều đó sẽ giúp giảm thiểu sự chậm lại dự kiến về tốc độ tăng trưởng tiềm năng trong phần còn lại của thập kỷ này.”

Báo cáo Triển vọng Kinh tế Toàn cầu mới nhất cũng xác định những gì 2/3 số nước đang phát triển – đặc biệt là các nước xuất khẩu hàng hóa – có thể làm gì để tránh chu kỳ bùng nổ và phá sản. Báo cáo cho thấy chính phủ ở các quốc gia này thường áp dụng các chính sách tài khóa làm tăng thêm sự bùng nổ và phá sản. Ví dụ, khi giá hàng hóa tăng thúc đẩy tăng trưởng thêm 1 điểm phần trăm, các chính phủ sẽ tăng chi tiêu theo cách thúc đẩy tăng trưởng thêm 0,2 điểm phần trăm. Nói chung là tốtPRESS RELEASE
JANUARY 9, 2024
Global Economy Set for Weakest Half-Decade Performance in 30 Years

Reforms to boost investment and strengthen fiscal policy could help turn the tide

WASHINGTON, Jan. 9, 2024— As the world nears the midpoint of what was intended to be a transformative decade for development, the global economy is set to rack up a sorry record by the end of 2024 —the slowest half-decade of GDP growth in 30 years, according to the World Bank’s latest Global Economic Prospects report.

By one measure, the global economy is in a better place than it was a year ago: the risk of a global recession has receded, largely because of the strength of the U.S. economy. But mounting geopolitical tensions could create fresh near-term hazards for the world economy. Meanwhile, the medium-term outlook has darkened for many developing economies amid slowing growth in most major economies, sluggish global trade, and the tightest financial conditions in decades. Global trade growth in 2024 is expected to be only half the average in the decade before the pandemic . Meanwhile, borrowing costs for developing economies—especially those with poor credit ratings—are likely to remain steep with global interest rates stuck at four-decade highs in inflation-adjusted terms.

Global growth is projected to slow for the third year in a row—from 2.6% last year to 2.4% in 2024, almost three-quarters of a percentage point below the average of the 2010s. Developing economies are projected to grow just 3.9%, more than one percentage point below the average of the previous decade. After a disappointing performance last year, low-income countries should grow 5.5%, weaker than previously expected. By the end of 2024, people in about one out of every four developing countries and about 40% of low-income countries will still be poorer than they were on the eve of the COVID pandemic in 2019. In advanced economies, meanwhile, growth is set to slow to 1.2% this year from 1.5% in 2023.

“Without a major course correction, the 2020s will go down as a decade of wasted opportunity,” said Indermit Gill, the World Bank Group’s Chief Economist and Senior Vice President. “Near-term growth will remain weak, leaving many developing countries—especially the poorest—stuck in a trap: with paralyzing levels of debt and tenuous access to food for nearly one out of every three people. That would obstruct progress on many global priorities. Opportunities still exist to turn the tide. This report offers a clear way forward: it spells out the transformation that can be achieved if governments act now to accelerate investment and strengthen fiscal policy frameworks.”

To tackle climate change and achieve other key global development goals by 2030, developing countries will need to deliver a formidable increase in investment —about $2.4 trillion per year. Without a comprehensive policy package, prospects for such an increase are not bright. Per capita investment growth in developing economies between 2023 and 2024 is expected to average only 3.7%, just over half the rate of the previous two decades.

The report offers the first global analysis of what it will take to generate a sustained investment boom, drawing from the experience of 35 advanced economies and 69 developing economies over the past 70 years. It finds that developing economies often reap an economic windfall when they accelerate per capita investment growth to at least 4% and sustain it for six years or more: the pace of convergence with advanced-economy income levels speeds up, the poverty rate declines more swiftly, and productivity growth quadruples. Other benefits also materialize during these booms: among other things, inflation falls, fiscal and external positions improve, and people’s access to the internet expands rapidly.

“Investment booms have the potential to transform developing economies and help them speed up the energy transition and achieve a wide variety of development objectives,” said Ayhan Kose, the World Bank’s Deputy Chief Economist and Director of the Prospects Group. “To spark such booms, developing economies need to implement comprehensive policy packages to improve fiscal and monetary frameworks, expand cross-border trade and financial flows, improve the investment climate, and strengthen the quality of institutions. That is hard work, but many developing economies have been able to do it before. Doing it again will help mitigate the projected slowdown in potential growth in the rest of this decade.”

The latest Global Economic Prospects also identifies what two-thirds of developing countries—commodity exporters specifically—can do to avoid boom-and-bust cycles. The report finds that governments in these countries often adopt fiscal policies that intensify booms and busts. When increases in commodity prices boost growth by 1 percentage point, for example, governments increase spending in ways that boost growth by an additional 0.2 percentage point. In general, in good times, fiscal policy tends to overheat the economy. In bad times it deepens the slump. This “procyclicality” is 30 percent stronger in commodity-exporting developing economies than it is in other developing economies. Fiscal policies also tend to be 40 percent more volatile in these economies than in other developing economies.

The instability associated with higher procyclicality and volatility of fiscal policy produces a chronic drag on the growth prospects of commodity-exporting developing economies. The drag can be reduced—by putting in place a fiscal framework that helps discipline government spending, by adopting flexible exchange-rate regimes, and by avoiding restrictions on the movement of international capital. On average, these policy measures could help commodity exporters in developing economies boost their per capita GDP growth by as much as 1 percentage point every four or five years. Countries can also benefit by building sovereign-wealth funds and other rainy-day funds that can be deployed quickly in an emergency.

Download the full report: https://www.worldbank.org/gep

Download growth data: https://bit.ly/GEP-Jan-2024-GDP-growth-data

Download charts: https://bit.ly/GEP-Jan-2024-All-Charts

Regional Outlooks:

East Asia and Pacific: Growth is expected to decelerate to 4.5% in 2024 and to 4.4% in 2025. For more, see regional overview.

Europe and Central Asia: Growth is expected to moderate to 2.4% in 2024 before increasing to 2.7% in 2025. For more, see regional overview.

Latin America and the Caribbean: Growth is projected to edge up to 2.3% in 2024 and to 2.5% in 2025. For more, see regional overview.

Middle East and North Africa: Growth is expected to pick up to 3.5% in 2024 and remain at that rate in 2025. For more, see regional overview.

South Asia: Growth is projected to edge down to 5.6% in 2024 before increasing to 5.9% in 2025. For more, see regional overview.

Sub-Saharan Africa: Growth is expected to pick up to 3.8% in 2024 and rise further to 4.1% in 2025. For more, see regional overview.

Website: www.worldbank.org/gep

Facebook: facebook.com/worldbank

X (Twitter): twitter.com/worldbank

YouTube: youtube.com/worldbank
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2024/01/09/global-economic-prospects-january-2024-press-release