February 26, 2024

Kinh Tế

My Blog about Economic in Vietnamese or Vietnam

Nền kinh tế toàn cầu sẽ tăng trưởng chậm và bất ổn cao vào năm 2024 theo báo cáo của Association of Chartered Certified Accountants


Source: ACCA

Nền kinh tế toàn cầu sẽ tăng trưởng chậm và bất ổn cao vào năm 2024

ACCA đánh giá kinh tế toàn cầu một năm đầy rủi ro và thách thức

NEW YORK, NY
Ngày 31 tháng 1 năm 2024

Một báo cáo triển vọng kinh tế thường niên mới do ACCA (Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh) công bố hôm nay. ACCA xem xét các triển vọng và rủi ro lớn đối với nền kinh tế toàn cầu và các quốc gia trọng điểm. Báo cáo ‘2024 Global Economic Outlook: Slow Growth, High Uncertainty,’ nêu ra những sự kiện quan trọng cần theo dõi trong một năm có nhiều cuộc bầu cử; xem xét ba xu hướng cần theo dõi chặt chẽ; và phỏng vấn các giám đốc tài chính từ khắp nơi trên thế giới.

Jonathan Ashworth, Nhà kinh tế trưởng tại ACCA và là tác giả của báo cáo nói: ‘Nền kinh tế toàn cầu có vẻ sẽ tăng trưởng chậm một lần nữa vào năm 2024 và rủi ro nghiêng về nhược điểm. Tác động chậm trễ của việc thắt chặt tiền tệ trong quá khứ có thể dẫn đến tốc độ tăng trưởng chậm lại rõ rệt hơn và rủi ro địa chính trị vẫn rất cao. Lịch chính trị bận rộn, với các cuộc bầu cử dự kiến diễn ra ở khoảng 60 quốc gia, bao gồm Hoa Kỳ, Anh, Ấn Độ và Nghị viện Châu Âu, đã làm tăng thêm mức độ bất ổn và biến động tiềm tàng.’

Ashworth cảnh báo rằng “có thể gặp rủi ro khi các ngân hàng trung ương tuyên bố chiến thắng sắp xảy ra trong cuộc chiến chống lạm phát của họ”, nhưng cho rằng “Rủi ro đối với nền kinh tế toàn cầu vào năm 2024 có lẽ có thể đến từ những cải thiện nhanh chóng liên tục trên mặt trận lạm phát, điều này có thể mở đường cho nền kinh tế toàn cầu.” cách để các ngân hàng trung ương nới lỏng chính sách tiền tệ khá sớm và đáng kể’. Tuy nhiên thì ông cảnh báo rằng “điều này có thể có nguy cơ gieo mầm mống lạm phát cao hơn vào năm 2025 và hơn thế nữa”.

Ngoài việc theo dõi sự lên xuống của dữ liệu kinh tế thông thường thì Ashworth cho biết ông sẽ theo dõi ba xu hướng chính trong năm nay:

các chính phủ tiếp tục thụt lùi về các chính sách nhằm đạt được quá trình chuyển đổi xanh;
dấu hiệu phân mảnh địa kinh tế ngày càng gia tăng;
và sự phát triển của trí tuệ nhân tạo’.

Ashworth lưu ý rằng: ‘Hai giai đoạn đầu tiên có thể bị ảnh hưởng đặc biệt bởi những diễn biến chính trị trong năm và chúng tôi sẽ theo dõi những dấu hiệu ban đầu cho thấy việc áp dụng AI rộng rãi hơn đang bắt đầu mang lại sự thúc đẩy rất cần thiết cho tăng trưởng năng suất trong các nền kinh tế.’

Trong khi đó thì các CFO cần thận trọng trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đầy thách thức cũng như những diễn biến địa chính trị và bầu cử ở nhiều quốc gia. Một số doanh nghiệp đương nhiên ít bị ảnh hưởng bởi sự phát triển kinh tế theo chu kỳ nhưng một số doanh nghiệp bị ảnh hưởng hoặc gặp rủi ro từ những thay đổi cơ cấu liên quan đến thương mại và các vấn đề về chuỗi cung ứng. Hầu hết đều đang thử nghiệm AI và các công nghệ khác trong doanh nghiệp của họ thì trong khi một số lưu ý rằng khó thu hút nhân tài do cách làm việc đang thay đổi.Global economy set for slow growth and high uncertainty in 2024

Review of the global economy by ACCA suggests a year beset by risks and challenges

NEW YORK, Jan. 31, 2024 /PRNewswire/ — A new annual economic outlook report, released today by ACCA (the Association of Chartered Certified Accountants), looks at the prospects and major risks for the global economy and key countries. The report, ‘2024 Global Economic Outlook: Slow Growth, High Uncertainty,’ sets out the key events to watch in a year packed with elections; examines three trends to watch closely; and interviews chief financial officers from across the globe.

Jonathan Ashworth, Chief Economist at ACCA and author of the report, said: ‘The global economy looks set to grow slowly once again in 2024, and the risks are skewed to the downside. The lagged impact of past monetary tightening could lead to an even more pronounced slowing in growth, and geopolitical risks remain very heightened. The busy political calendar, with elections scheduled in around 60 countries, including the U.S., the U.K., India, and the European Parliament, adds a sizeable extra degree of uncertainty and potential volatility.’

Ashworth cautioned that ‘it could be risky for central banks to declare imminent victory in their battles against inflation’, but suggested that ‘Upside risks to the global economy in 2024 could perhaps come from continued rapid improvements on the inflation front, which could pave the way for quite an early and significant easing of monetary policy by central banks’. Nevertheless, he warned that ‘this could risk sowing the seeds of higher inflation in 2025 and beyond’.

In addition to monitoring the usual ebb and flow of economic data, Ashworth suggested he would be watching three key trends this year:

further backsliding by governments on policies to achieve the green transition;
signs of rising geo-economic fragmentation;
and developments with artificial intelligence’.
Ashworth noted that: ‘The first two could be particularly impacted by political developments through the year, and we will be watching for early signs that wider AI adoption is beginning to provide a much-needed boost to productivity growth in economies.’

Meanwhile, caution was the watch word from CFOs given the challenging global economic backdrop and the geopolitical developments and elections in many countries. Some businesses were naturally less impacted by cyclical economic developments, but a number were impacted by, or at risk from, structural changes related to trade, and supply chain issues. Most were experimenting with AI and other technologies in their businesses, while some noted the difficulty in attracting talent given the changing ways of working.

Read the report.

About ACCA

We are ACCA (the Association of Chartered Certified Accountants), a globally recognised professional accountancy body providing qualifications and advancing standards in accountancy worldwide.

Founded in 1904 to widen access to the accountancy profession, we’ve long championed inclusion and today proudly support a diverse community of over 247,000 members and 526,000 future members in 181 countries.

Our forward-looking qualifications, continuous learning and insights are respected and valued by employers in every sector. They equip individuals with the business and finance expertise and ethical judgement to create, protect, and report the sustainable value delivered by organisations and economies.

Guided by our purpose and values, our vision is to develop the accountancy profession the world needs. Partnering with policymakers, standard setters, the donor community, educators and other accountancy bodies, we’re strengthening and building a profession that drives a sustainable future for all.

Find out more at: www.accaglobal.com

SOURCE ACCA (the Association of Chartered Certified Accountants)
https://www.prnewswire.com/news-releases/global-economy-set-for-slow-growth-and-high-uncertainty-in-2024-302048699.html