Kinh tế toàn cầu tiếp tục tăng cao trong hai năm 2017 và 2018

Theo tin của CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM SOURCE: CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM 15/12/2017 Trong báo cáo cập nhật về triển vọng kinh tế toàn cầu, Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) đã đưa ra những đánh giá…

Kinh Tế Lạc Quan Nhưng Rủi Ro Cũng Tăng Cao

Theo tin của CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM SOURCE: CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM 19/09/2017 Báo cáo cho biết, cuối tháng 6/2017, các thành viên tham gia thị trường đã diễn giải ý kiến phát biểu của Chủ tịch NHTW châu Âu (ECB)…

Các dự án đầu tư đột phá giúp kinh tế Việt Nam phát triển

Theo tin tiếng Anh của Ngân hàng Thế giới SOURCE: World Bank THÔNG CÁO BÁO CHÍ 13 Tháng 4 Năm 2017 Tháng trước tôi có dịp sang công tác tại Việt Nam. Những tiến triển mạnh mẽ tại đây so với 17 năm trước đã gây cho tôi một ấn tượng mạnh. Năm 2000, kênh…