EVFTA’s Impact on the Vietnamese Economy and on the Country’s Place in ASEAN

Theo tin tiếng Anh của Ngân hàng Thế giới SOURCE: World Bank Source: European Chamber of Commerce in Vietnam On the 16th February 2017, in HCMC – the European Chamber of Commerce in Vietnam (EuroCham) – in collaboration with the EU-Vietnam Business Network (EVBN) organised a conference that gathered key speakers and experts in EU-Vietnam…

VBSP khởi động dự án “Dịch vụ ngân hàng trên điện thoại di động – Phổ cập dịch vụ tài chính và tạo quyền năng kinh tế cho người thu nhập thấp và phụ nữ ở Việt Nam”

Theo tin Cổng Thông tin điện tử Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 17/02/2017 Ngày 16/2/2017, Ngân hàng Chính sách xã hội (VBSP) khởi động dự án “Dịch vụ ngân hàng trên điện thoại di động – Phổ cập dịch vụ tài chính và tạo quyền năng kinh tế cho người thu nhập thấp và…