December 9, 2023

Kinh Tế

My Blog about Economic in Vietnamese or Vietnam

Theo Dự báo kinh tế nửa năm mùa xuân 2020 của các nhà điều hành mua và cung ứng của quốc gia Hoa Kỳ cho biết suy thoái kinh tế sẽ tiếp tục trong phần còn lại của năm 2020


Theo tin Institute for Supply Management hay prnewswire.com

Sản xuất dự kiến ​​sẽ ký hợp đồng vào năm 2020; Doanh thu giảm 10,3%; Chi phí vốn giảm 19,1%; Công suất sử dụng Hiện tại là 75,9%

Phi sản xuất dự kiến ​​sẽ ký hợp đồng vào năm 2020; Doanh thu giảm 10,4%; Chi phí vốn giảm 13,4%; Công suất sử dụng Hiện tại là 73,3%

Ngày 15 tháng 5 năm 2020

Suy thoái kinh tế ở Hoa Kỳ sẽ tiếp tục trong phần còn lại của năm 2020, cho biết các nhà điều hành mua và cung ứng của quốc gia trong Dự báo kinh tế nửa năm mùa xuân 2020. Những kỳ vọng cho phần còn lại cho năm 2020 đã bị che mờ bởi đại dịch coronavirus (COVID-19); cả hai lĩnh vực sản xuất và phi sản xuất đều có tín hiệu co lại.

Những dự báo này là một phần của dự báo do Ủy ban Khảo sát Kinh doanh của Viện Quản lý Cung ứng (ISM®) đưa ra. Dự báo được đưa ra hôm nay bởi Timothy R. Fiore, CPSM, C.P.M., Chủ tịch Ủy ban Khảo sát Kinh doanh Sản xuất ISM và Anthony S. Nief, CPSM, C.P.M., A.P.P., CFPM, Chủ tịch Ủy ban Khảo sát Kinh doanh Sản xuất ISM.

Tóm tắt sản xuất
Doanh thu năm 2020 dự kiến ​​sẽ giảm trung bình 10,3%. Con số này thấp hơn 15,1 điểm phần trăm so với dự báo tăng 4,8% trong tháng 12 năm 2019 cho cả năm 2020 và thấp hơn 12,2 điểm phần trăm so với mức tăng 1,9% được báo cáo cho năm 2019 so với năm 2018. Mười tám phần trăm số người được hỏi nói rằng doanh thu cho năm 2020 sẽ tăng 10,6 trung bình, phần trăm, trong năm 2019. Ngược lại, 58 phần trăm cho biết doanh thu của họ sẽ giảm, trung bình, 21,2 phần trăm và 24 phần trăm còn lại cho thấy không có thay đổi. Với tỷ lệ hoạt động ở mức 75,9%, chi phí vốn dự kiến ​​giảm 19,1%, mức giảm dự kiến ​​là 1,6% đối với giá nguyên liệu thô và việc làm dự kiến ​​sẽ giảm 5,3% vào cuối năm 2020, ngành sản xuất đã bị ảnh hưởng tiêu cực bởi đại dịch do vi-rút corona gây ra. “Với 15 trong số 18 ngành công nghiệp sản xuất – bao gồm năm trong số sáu ngành công nghiệp lớn – dự đoán doanh thu giảm cho năm 2020, tham luận viên dự đoán rằng sự phục hồi có thể sẽ không xảy ra cho đến gần cuối năm. báo cáo hiệu suất trong Báo cáo kinh doanh tháng 4, “Fiore nói.

Hai ngành công nghiệp báo cáo kỳ vọng tăng trưởng doanh thu cho năm 2020 là: Quần áo, Da & Sản phẩm Đồng minh; và Thực phẩm, Đồ uống & Sản phẩm Thuốc lá. 15 ngành sản xuất dự kiến ​​sẽ giảm doanh thu trong năm 2020 – được liệt kê theo thứ tự – là: In ấn & Hoạt động hỗ trợ liên quan; Dầu mỏ & Sản phẩm than; Thiết bị vận tải; Sản xuất linh tinh; Kim loại chính; Sản phẩm nhựa & cao su; Máy móc; Nội thất & Sản phẩm liên quan; Nhà máy dệt; Sản phẩm khoáng sản phi kim loại; Sản phẩm kim loại chế tạo; Thiết bị điện, Thiết bị & Linh kiện; Sản phẩm máy tính & điện tử; Sản phẩm hóa chất; và sản phẩm giấy.

Chế tạo
Các nhà quản lý mua và cung cấp báo cáo rằng các công ty của họ hiện đang hoạt động, trung bình, ở mức 75,9% công suất bình thường, thấp hơn 7,8 điểm phần trăm so với báo cáo vào tháng 12 năm 2019. Tám ngành công nghiệp báo cáo mức năng lực hoạt động ở mức hoặc trên mức trung bình 75,9% – được liệt kê theo thứ tự – là: Sản phẩm giấy; Sản phẩm gỗ; Thực phẩm, đồ uống và sản phẩm thuốc lá; Sản phẩm hóa chất; Dầu mỏ & Sản phẩm than; Trang phục, Da & Sản phẩm Đồng minh; Sản phẩm máy tính & điện tử; và Thiết bị điện, Thiết bị & Linh kiện.

Phi sản xuất
Giám đốc điều hành mua và cung ứng phi sản xuất báo cáo rằng các tổ chức của họ hiện đang hoạt động ở mức 73,3% công suất bình thường. Con số này thấp hơn 12,7 điểm phần trăm so với những gì được báo cáo vào tháng 12 năm 2019. Chín ngành hoạt động ở mức công suất trên mức trung bình 73,3% – được liệt kê theo thứ tự – là: Tài chính & Bảo hiểm; Tiện ích; Khai thác mỏ; Bất động sản, cho thuê và cho thuê; Thông tin; Quản lý các công ty và dịch vụ hỗ trợ; Các dịch vụ khác; Dịch vụ lưu trú & ăn uống; và Xây dựng.

NĂNG LỰC SẢN XUẤT

Chế tạo
Năng lực sản xuất trong sản xuất dự kiến sẽ giảm 3,6% trong năm 2020. Điều này so với mức tăng 3,1% được báo cáo cho năm 2019, và dự đoán vào tháng 12 năm 2019 sẽ tăng 3,3% cho năm 2020. Mười bảy phần trăm số người được hỏi mong đợi mức tăng công suất trung bình là 14,7 phần trăm, 28 phần trăm mong đợi giảm trung bình 21,5 phần trăm và 55 phần trăm mong đợi không có thay đổi. Năm ngành công nghiệp dự kiến tăng năng lực sản xuất cho năm 2020 là: May mặc, Da & Đồng minh; Thực phẩm, đồ uống và sản phẩm thuốc lá; Sản phẩm gỗ; Sản phẩm làm từ giấy; và sản phẩm hóa học. 11 ngành công nghiệp dự kiến năng lực sản xuất sẽ giảm trong năm 2020 – được liệt kê theo thứ tự – là: Nhà máy dệt; Nội thất & Sản phẩm liên quan; Kim loại chính; Thiết bị vận tải; Sản phẩm khoáng sản phi kim loại; Sản xuất linh tinh; Máy móc; Thiết bị điện, Thiết bị & Linh kiện; Sản phẩm nhựa & cao su; Sản phẩm kim loại chế tạo; và Máy tính & Sản phẩm điện tử.

Phi sản xuất
Khả năng sản xuất sản phẩm hoặc cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực phi sản xuất dự kiến ​​sẽ giảm 2,8% trong năm 2020. Điều này so với mức tăng 2,5% được báo cáo cho năm 2019, và dự đoán vào tháng 12 năm 2019 sẽ tăng 3,6% cho năm 2020. Sáu phần trăm số người được hỏi không sản xuất dự kiến ​​năng lực của họ trong năm 2020 sẽ tăng trung bình 16,3% và 23% số người được hỏi dự đoán năng lực của họ giảm trung bình 17%. Bảy mươi mốt phần trăm mong đợi không có thay đổi trong khả năng của họ. Hai ngành công nghiệp dự kiến ​​sẽ bổ sung năng lực sản xuất vào năm 2020 là Dịch vụ khác; và thông tin. 14 ngành công nghiệp dự kiến ​​sẽ giảm từ năng lực sản xuất của họ vào năm 2020 – được liệt kê theo thứ tự – là: Nghệ thuật, Giải trí & Giải trí; Vận tải & Kho bãi; Xây dựng; Khai thác mỏ; Dịch vụ lưu trú & ăn uống; Chăm sóc sức khỏe & Hỗ trợ xã hội; Hành chính công; Dịch vụ giáo dục; Thương mại bán buôn; Dịch vụ chuyên nghiệp, khoa học & kỹ thuật; Nông, Lâm nghiệp, Đánh bắt & Săn bắn; Bán lẻ; Quản lý các công ty và dịch vụ hỗ trợ; và Tài chính & Bảo hiểm.

CHI PHÍ XUẤT KHẨU ĐƯỢC ƯU ĐÃI – 2020 so với 2019

Chế tạo
Những người trả lời khảo sát dự kiến ​​sẽ giảm 19,1% chi tiêu vốn trong năm 2020. Mức này thấp hơn mức giảm 2,1% mà hội thảo dự đoán trong dự báo tháng 12 năm 2019 cho năm 2020. Hiện tại, 10% số người được hỏi dự đoán chi tiêu vốn tăng vào năm 2020, với tăng trung bình 26,5% và 56% cho biết chi tiêu vốn của họ sẽ giảm trung bình 38,7%. Ba mươi bốn phần trăm nói rằng họ sẽ chi tiêu tương tự vào năm 2020 như họ đã làm trong năm 2019. Hai ngành công nghiệp dự kiến ​​sẽ tăng chi tiêu vốn vào năm 2020 so với năm 2019 là Hoạt động in ấn và hỗ trợ liên quan; và Trang phục, Da & Đồng minh. 16 ngành công nghiệp dự kiến ​​sẽ giảm chi tiêu vốn trong năm 2020 từ năm 2019 – được liệt kê theo thứ tự – là: Kim loại chính; Sản phẩm gỗ; Sản phẩm nhựa & cao su; Dầu mỏ & Sản phẩm than; Thiết bị vận tải; Nội thất & Sản phẩm liên quan; Sản phẩm khoáng sản phi kim loại; Sản phẩm kim loại chế tạo; Máy móc; Thiết bị điện, Thiết bị & Linh kiện; Sản xuất linh tinh; Sản phẩm hóa chất; Sản phẩm máy tính & điện tử; Sản phẩm làm từ giấy; Thực phẩm, đồ uống và sản phẩm thuốc lá; và các nhà máy dệt.

Phi sản xuất
Các giám đốc điều hành mua và cung ứng phi sản xuất dự kiến ​​sẽ giảm mức chi tiêu vốn 13,4% trong năm 2020 so với năm 2019. 8% thành viên dự kiến ​​sẽ chi tiêu nhiều hơn dự đoán mức tăng trung bình 48,4%. Ba mươi chín phần trăm số người được hỏi dự đoán mức giảm trung bình là 44,1%. 55% số người được hỏi mong muốn chi tiêu tương tự cho chi tiêu vốn vào năm 2020 như năm 2019. Ngành công nghiệp duy nhất mong đợi sự gia tăng chi tiêu vốn trong năm 2020 từ năm 2019 là Hành chính công. 17 ngành công nghiệp dự kiến ​​sẽ giảm chi tiêu vốn trong năm 2020 từ năm 2019 – được liệt kê theo thứ tự – là: Nghệ thuật, Giải trí & Giải trí; Nông, Lâm nghiệp, Đánh bắt & Săn bắn; Bán lẻ; Bất động sản, cho thuê và cho thuê; Vận tải & Kho bãi; Quản lý các công ty và dịch vụ hỗ trợ; Dịch vụ lưu trú & ăn uống; Các dịch vụ khác; Thương mại bán buôn; Khai thác mỏ; Xây dựng; Dịch vụ chuyên nghiệp, khoa học & kỹ thuật; Dịch vụ giáo dục; Thông tin; Chăm sóc sức khỏe & Hỗ trợ xã hội; Tài chính & Bảo hiểm; và Tiện ích.

GIÁ – Thay đổi giữa cuối năm 2019 và tháng 5 năm 2020

Chế tạo
Trong dự báo tháng 12 năm 2019, những người được hỏi dự đoán mức tăng 0,4% về giá phải trả trong bốn tháng đầu năm 2020; bây giờ họ báo cáo giá giảm 2,8 phần trăm. 16 phần trăm cho biết giá của họ hiện cao hơn so với cuối năm 2019 báo cáo mức tăng trung bình là 6,6 phần trăm, trong khi 36 phần trăm báo cáo giá thấp hơn cho thấy mức giảm trung bình là 10,6 phần trăm. 48 phần trăm còn lại báo cáo không có thay đổi trong giai đoạn này. Bốn ngành công nghiệp sản xuất báo cáo sự tăng giá được trả cho phần đầu tiên của năm 2020 là: Máy tính & Sản phẩm điện tử; Nhà máy dệt; Nội thất & Sản phẩm liên quan; và sản phẩm giấy. 14 ngành công nghiệp báo cáo giảm giá thanh toán trong phần đầu năm 2020 – được liệt kê theo thứ tự – là: Dầu mỏ & Sản phẩm than; Kim loại chính; Sản phẩm nhựa & cao su; Sản phẩm khoáng sản phi kim loại; Hoạt động in ấn và hỗ trợ liên quan; Thiết bị điện, Thiết bị & Linh kiện; Sản phẩm kim loại chế tạo; Sản phẩm hóa chất; Sản phẩm gỗ; Thiết bị vận tải; Máy móc; Trang phục, Da & Sản phẩm Đồng minh; Sản xuất linh tinh; và Thực phẩm, Đồ uống & Sản phẩm Thuốc lá.

Phi sản xuất
Những người trả lời phi sản xuất báo cáo rằng các giao dịch mua của họ trong bốn tháng đầu năm nay có giá trung bình cao hơn 4% so với cuối năm 2019. Con số này cao hơn 2,4 điểm so với mức tăng 1,6% dự đoán vào tháng 12 năm 2019 cho bốn tháng đầu năm tháng của năm 2020. Ba mươi bốn phần trăm số người được hỏi không sản xuất báo cáo rằng giá tăng trung bình 16,7 phần trăm trong phần đầu năm 2020. Mười lăm phần trăm giá báo cáo giảm trung bình 10,3 phần trăm. 51 phần trăm còn lại cho thấy không có thay đổi về giá được trả trong bốn tháng đầu năm 2020. Tám ngành công nghiệp báo cáo tăng giá được trả trong phần đầu năm 2020 – được liệt kê theo thứ tự – là: Hành chính công; Chăm sóc sức khỏe & Hỗ trợ xã hội; Vận tải & Kho bãi; Tiện ích; Bất động sản, cho thuê và cho thuê; Dịch vụ chuyên nghiệp, khoa học & kỹ thuật; Quản lý các công ty và dịch vụ hỗ trợ; và Tài chính & Bảo hiểm. 10 ngành công nghiệp báo cáo giảm giá thanh toán trong phần đầu năm 2020 – được liệt kê theo thứ tự – là: Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Đánh bắt & Săn bắn; Các dịch vụ khác; Khai thác mỏ; Dịch vụ lưu trú & ăn uống; Bán lẻ; Thương mại bán buôn; Nghệ thuật, Giải trí & Giải trí; Dịch vụ giáo dục; Xây dựng; và thông tin.

IÁ – Dự đoán thay đổi giữa cuối năm 2019 và cuối năm 2020

Chế tạo
Những người trả lời khảo sát dự đoán giá trung bình ròng sẽ giảm 1,6% trong cả năm 2020, so với cuối năm 2019. Hai mươi bảy phần trăm số người được hỏi dự án sẽ tăng trung bình 7,2% cho cả năm, 38% dự đoán sẽ giảm trung bình 9,2 phần trăm và 35 phần trăm mong đợi không có thay đổi về giá. Bảy ngành công nghiệp dự đoán tăng giá cho cả năm 2020 – được liệt kê theo thứ tự – là: In ấn & Hoạt động hỗ trợ liên quan; Sản phẩm máy tính & điện tử; Nhà máy dệt; Nội thất & Sản phẩm liên quan; Thực phẩm, đồ uống và sản phẩm thuốc lá; Sản phẩm làm từ giấy; và sản xuất linh tinh. 11 ngành công nghiệp dự kiến ​​giảm giá cho cả năm 2020 – được liệt kê theo thứ tự – là: Sản phẩm gỗ; Dầu mỏ & Sản phẩm than; Kim loại chính; Sản phẩm nhựa & cao su; Thiết bị điện, Thiết bị & Linh kiện; Sản phẩm kim loại chế tạo; Sản phẩm khoáng sản phi kim loại; Sản phẩm hóa chất; Trang phục, Da & Sản phẩm Đồng minh; Máy móc; và Thiết bị vận tải.

Phi sản xuất
Trong năm 2020, những người trả lời phi sản xuất dự kiến ​​giá sẽ tăng, trung bình 3,9% so với giá cuối năm 2019. Cho rằng những người được hỏi đã báo cáo rằng giá đã tăng 4% cho đến tháng 5 năm 2020, giá được dự đoán sẽ giảm 0,1% điểm trong phần còn lại của năm. Ba mươi hai phần trăm số người được hỏi dự đoán giá tăng trung bình 19,1 phần trăm. Hai mươi phần trăm số người được hỏi mong đợi giá giảm 11,3 phần trăm và 48 phần trăm không mong đợi giá sẽ thay đổi. 11 ngành công nghiệp dự đoán tăng giá cho cả năm 2020 – được liệt kê theo thứ tự – là: Hành chính công; Chăm sóc sức khỏe & Hỗ trợ xã hội; Các dịch vụ khác; Tài chính & Bảo hiểm; Thương mại bán buôn; Quản lý các công ty và dịch vụ hỗ trợ; Dịch vụ chuyên nghiệp, khoa học & kỹ thuật; Xây dựng; Vận tải & Kho bãi; Tiện ích; và Bất động sản, cho thuê và cho thuê. Bảy ngành công nghiệp dự kiến ​​giảm giá cho cả năm 2020 – được liệt kê theo thứ tự – là: Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Đánh bắt & Săn bắn; Bán lẻ; Thông tin; Dịch vụ giáo dục; Nghệ thuật, Giải trí & Giải trí; Khai thác mỏ; và Dịch vụ lưu trú & ăn uống.

NHÂN VIÊN

Việc làm – Dự đoán những thay đổi giữa cuối năm 2019 và cuối năm 2020

Chế tạo
Những người trả lời khảo sát kinh doanh sản xuất của ISM dự báo rằng việc làm sản xuất sẽ giảm 5,3% vào cuối năm 2020, so với cuối năm 2019. Trung bình 12% số người được hỏi mong đợi việc làm sẽ cao hơn 7,6%, trong khi 39% số người được hỏi dự đoán việc làm thấp hơn 15,9%. 49 phần trăm số người được hỏi còn lại dự đoán mức độ việc làm của họ sẽ không thay đổi trong phần còn lại của năm 2020. Ngành công nghiệp sản xuất duy nhất kỳ vọng tăng trưởng việc làm trong năm 2020 là Sản phẩm Giấy. 17 ngành công nghiệp dự kiến ​​thu hẹp việc làm trong năm 2020 – được liệt kê theo thứ tự – là: In ấn & Hoạt động hỗ trợ liên quan; Dầu mỏ & Sản phẩm than; Sản phẩm khoáng sản phi kim loại; Thiết bị điện, Thiết bị & Linh kiện; Nhà máy dệt; Thiết bị vận tải; Kim loại chính; Sản phẩm nhựa & cao su; Sản xuất linh tinh; Nội thất & Sản phẩm liên quan; Máy móc; Sản phẩm kim loại chế tạo; Sản phẩm gỗ; Trang phục, Da & Sản phẩm Đồng minh; Sản phẩm máy tính & điện tử; Sản phẩm hóa chất; và Thực phẩm, Đồ uống & Sản phẩm Thuốc lá.

Phi sản xuất
Những người trả lời Ủy ban Khảo sát Kinh doanh Phi sản xuất của ISM dự báo rằng việc làm sẽ giảm 3% cho đến cuối năm 2020. Trong những tháng còn lại của năm 2020, 10% dự kiến ​​việc làm sẽ tăng, trung bình, 22,1%, 42% dự đoán việc làm sẽ giảm 12,7% và 48 phần trăm mong đợi mức độ việc làm của họ là không thay đổi. Ngành công nghiệp phi sản xuất duy nhất kỳ vọng tăng trưởng việc làm trong năm 2020 là Tiện ích. 17 ngành công nghiệp dự đoán giảm việc làm – được liệt kê theo thứ tự – là: Nghệ thuật, Giải trí & Giải trí; Vận tải & Kho bãi; Xây dựng; Dịch vụ lưu trú & ăn uống; Quản lý các công ty và dịch vụ hỗ trợ; Bán lẻ; Thương mại bán buôn; Khai thác mỏ; Nông, Lâm nghiệp, Đánh bắt & Săn bắn; Chăm sóc sức khỏe & Hỗ trợ xã hội; Dịch vụ giáo dục; Thông tin; Bất động sản, cho thuê và cho thuê; Hành chính công; Các dịch vụ khác; Tài chính & Bảo hiểm; và Dịch vụ chuyên nghiệp, khoa học và kỹ thuật.

DOANH THU KINH DOANH

So sánh doanh thu – 2020 so với 2019

Chế tạo
Doanh thu giảm được dự kiến ​​trong năm nay, vì các giám đốc điều hành mua và cung ứng dự đoán mức giảm ròng 10,3% trong doanh thu sản xuất năm 2020 so với năm 2019. Đây là 15,1 điểm phần trăm thấp hơn dự báo tăng 4,8% trong tháng 12 năm 2019 cho cả năm 2020 và 12,2 điểm phần trăm thấp hơn mức tăng 1,9 phần trăm được báo cáo cho năm 2019 so với năm 2018. Mười tám phần trăm số người được hỏi nói rằng doanh thu cho năm 2020 sẽ tăng 10,6 phần trăm, trung bình, so với năm 2019. Ngược lại, 58 phần trăm cho biết doanh thu của họ sẽ giảm, trung bình , 21,2 phần trăm và 24 phần trăm còn lại cho thấy không có thay đổi. Trong số 18 ngành sản xuất, hai ngành dự kiến ​​tăng trưởng doanh thu cho năm 2020 là Sản phẩm may mặc, Da & Đồng minh; và Thực phẩm, Đồ uống & Sản phẩm Thuốc lá. 15 ngành công nghiệp sản xuất dự kiến ​​thu hẹp doanh thu trong năm 2020 – được liệt kê theo thứ tự – là: In ấn & Hoạt động hỗ trợ liên quan; Dầu mỏ & Sản phẩm than; Thiết bị vận tải; Sản xuất linh tinh; Kim loại chính; Sản phẩm nhựa & cao su; Máy móc; Nội thất & Sản phẩm liên quan; Nhà máy dệt; Sản phẩm khoáng sản phi kim loại; Sản phẩm kim loại chế tạo; Thiết bị điện, Thiết bị & Linh kiện; Sản phẩm máy tính & điện tử; Sản phẩm hóa chất; và sản phẩm giấy.

Phi sản xuất
Các giám đốc điều hành mua và cung ứng phi sản xuất dự đoán mức giảm ròng chung là 10,4% trong doanh thu kinh doanh của ngành trong năm 2020 so với năm 2019. Đây là mức thấp hơn 13,8 điểm so với dự báo tăng 3,4% trong tháng 12 năm 2019 cho cả năm 2020 và 14,8 điểm phần trăm thấp hơn mức tăng 4,4 phần trăm được báo cáo cho năm 2019 so với năm 2018. Chín phần trăm số người được hỏi nói rằng doanh thu cho năm 2020 sẽ tăng 13,1 phần trăm, trung bình, so với năm 2019. Trong khi đó, 57 phần trăm cho biết doanh thu của họ sẽ giảm, trung bình 20,1 phần trăm và 34 phần trăm còn lại cho thấy không có thay đổi. Tất cả 18 ngành công nghiệp phi sản xuất đều mong đợi thu hẹp doanh thu cho năm 2020, được liệt kê theo thứ tự: Nghệ thuật, Giải trí & Giải trí; Nông, Lâm nghiệp, Đánh bắt & Săn bắn; Vận tải & Kho bãi; Khai thác mỏ; Dịch vụ lưu trú & ăn uống; Bán lẻ; Dịch vụ chuyên nghiệp, khoa học & kỹ thuật; Xây dựng; Chăm sóc sức khỏe & Hỗ trợ xã hội; Thương mại bán buôn; Các dịch vụ khác; Hành chính công; Bất động sản, cho thuê và cho thuê; Dịch vụ giáo dục; Quản lý các công ty và dịch vụ hỗ trợ; Thông tin; Tiện ích; và Tài chính & Bảo hiểm.

TÓM LƯỢC

Chế tạo

Tỷ lệ hoạt động hiện ở mức 75,9 phần trăm công suất bình thường.
Năng lực sản xuất dự kiến ​​sẽ giảm 3,6% trong năm 2020.
Chi phí vốn dự kiến ​​sẽ giảm 19,1% trong năm 2020.
Giá thanh toán giảm 2,8 phần trăm cho đến tháng 5 năm 2020.
Giá nguyên liệu dự kiến ​​sẽ giảm tổng cộng 1,6% cho cả năm 2020, cho thấy mức tăng dự kiến ​​là 1,2% trong phần còn lại của năm.
Việc làm sản xuất dự kiến ​​sẽ giảm 5,3% vào cuối năm 2020.
Doanh thu sản xuất dự kiến ​​sẽ giảm 10,3% trong năm 2020.
Nhìn chung, sản xuất dự kiến ​​sẽ thu hẹp trong năm 2020.
Phi sản xuất

Tỷ lệ hoạt động hiện là 73,3 phần trăm công suất bình thường.
Năng lực sản xuất dự kiến ​​sẽ giảm 2,8% trong năm 2020.
Chi phí vốn dự kiến ​​sẽ giảm 13,4% trong năm 2020.
Giá thanh toán tăng 4 phần trăm cho đến tháng 5 năm 2020.
Giá nguyên liệu dự kiến ​​sẽ tăng tổng cộng 3,9% cho cả năm 2020, cho thấy mức giảm dự kiến ​​là 0,1% trong phần còn lại của năm.
Việc làm phi sản xuất dự kiến ​​sẽ giảm 3% trong phần còn lại của năm 2020.
Doanh thu phi sản xuất dự kiến ​​sẽ giảm 10,4% trong năm 2020.
Khu vực phi sản xuất dự kiến ​​sẽ thu hẹp vào năm 2020.

Economic Downturn To Continue Through 2020

Manufacturing is Expected to Contract in 2020; Revenue to Decrease 10.3%; Capital Expenditures to Decrease 19.1%; Capacity Utilization Currently at 75.9%

Non-Manufacturing is Expected to Contract in 2020; Revenue to Decrease 10.4%; Capital Expenditures to Decrease 13.4%; Capacity Utilization Currently at 73.3%

TEMPE, Ariz., May 15, 2020 /PRNewswire/ — The economic downturn in the U.S. will continue for the rest of 2020, say the nation’s purchasing and supply executives in the Spring 2020 Semiannual Economic Forecast. Expectations for the remainder for 2020 have been clouded by the coronavirus (COVID-19) pandemic; both manufacturing and non-manufacturing sectors are signaling contraction.

These projections are part of the forecast issued by the Institute for Supply Management® (ISM®) Business Survey Committees. The forecast was presented today by Timothy R. Fiore, CPSM, C.P.M., Chair of the ISM Manufacturing Business Survey Committee, and Anthony S. Nieves, CPSM, C.P.M., A.P.P., CFPM, Chair of the ISM Non-Manufacturing Business Survey Committee.

Manufacturing Summary
Revenue for 2020 is expected to decrease, on average, by 10.3 percent. This is 15.1 percentage points lower than the 4.8-percent increase forecast in December 2019 for all of 2020, and 12.2 percentage points lower than the 1.9-percent increase reported for 2019 over 2018. Eighteen percent of respondents say that revenues for 2020 will increase 10.6 percent, on average, over 2019. Conversely, 58 percent say their revenues will decrease, on average, 21.2 percent, and the remaining 24 percent indicate no change. With operating rate at 75.9 percent, an expected capital expenditure decrease of 19.1 percent, an expected decrease of 1.6 percent for prices paid for raw materials, and employment expected to decrease by 5.3 percent by the end of 2020, manufacturing has been negatively impacted by the coronavirus pandemic. “With 15 of the 18 manufacturing sector industries — including five of the six big industry sectors — predicting revenue declines for 2020, panelists forecast that recovery will likely not occur until near the end of the year. The sectors’ responses were consistent with the industry-performance reports in April’s Report On Business®,” says Fiore.

The two industries reporting expectations of growth in revenue for 2020 are: Apparel, Leather & Allied Products; and Food, Beverage & Tobacco Products. The 15 manufacturing industries expecting decreases in revenue in 2020 — listed in order — are: Printing & Related Support Activities; Petroleum & Coal Products; Transportation Equipment; Miscellaneous Manufacturing; Primary Metals; Plastics & Rubber Products; Machinery; Furniture & Related Products; Textile Mills; Nonmetallic Mineral Products; Fabricated Metal Products; Electrical Equipment, Appliances & Components; Computer & Electronic Products; Chemical Products; and Paper Products.

Non-Manufacturing Summary
Respondents currently expect a 10.4-percent net decrease in overall revenue, which is 13.8 percentage points less than the 3.4-percent increase that was forecasted in December 2019. Nine percent of respondents say that revenues for 2020 will increase 13.1 percent, on average, over 2019. Meanwhile, 57 percent say their revenues will decrease, on average, 20.1 percent, and the remaining 34 percent indicate no change. “Non-manufacturing will look to recover over the balance of 2020. Non-manufacturing companies are currently operating at 73.3 percent of normal capacity. Supply managers have indicated that prices are projected to increase 3.9 percent over the year, reflecting moderate inflation. Employment is projected to decrease 3 percent. All 18 industries are forecasting decreased revenues, a dramatic reversal from 2019, when 17 of 18 industries projected increased revenues for the year,” says Nieves.

All 18 non-manufacturing industries expect revenue decreases in 2020, listed in order: Arts, Entertainment & Recreation; Agriculture, Forestry, Fishing & Hunting; Transportation & Warehousing; Mining; Accommodation & Food Services; Retail Trade; Professional, Scientific & Technical Services; Construction; Health Care & Social Assistance; Wholesale Trade; Other Services; Public Administration; Real Estate, Rental & Leasing; Educational Services; Management of Companies & Support Services; Information; Utilities; and Finance & Insurance.

OPERATING RATE

Manufacturing
Purchasing and supply managers report that their companies are currently operating, on average, at 75.9 percent of normal capacity, 7.8 percentage points less than was reported in December 2019. The eight industries reporting operating-capacity levels at or above the average rate of 75.9 percent — listed in order — are: Paper Products; Wood Products; Food, Beverage & Tobacco Products; Chemical Products; Petroleum & Coal Products; Apparel, Leather & Allied Products; Computer & Electronic Products; and Electrical Equipment, Appliances & Components.

Non-Manufacturing
Non-manufacturing purchasing and supply executives report that their organizations are currently operating at 73.3 percent of normal capacity. This is 12.7 percentage points less than what was reported in December 2019. The nine industries operating at capacity levels above the average rate of 73.3 percent — listed in order — are: Finance & Insurance; Utilities; Mining; Real Estate, Rental & Leasing; Information; Management of Companies & Support Services; Other Services; Accommodation & Food Services; and Construction.

Operating Rate


Manufacturing

Non-Manufacturing


May

2019

Dec
2019

May

2020

May

2019

Dec

2019

May

2020

90%+

43%

40%

33%

62%

51%

37%

50%-89%

56%

58%

54%

37%

48%

50%

Below 50%

1%

2%

13%

1%

1%

13%

Overall Average

84.2%

83.7%

75.9%

89.0%

86.0%

73.3%

Manufacturing
Production capacity in manufacturing is expected to decrease 3.6 percent in 2020. This compares to an increase of 3.1 percent reported for 2019, and a prediction in December 2019 for an increase of 3.3 percent for 2020. Seventeen percent of respondents expect an average capacity increase of 14.7 percent, 28 percent expect decreases averaging 21.5 percent, and 55 percent expect no change. The five industries expecting production capacity increases for 2020 are: Apparel, Leather & Allied Products; Food, Beverage & Tobacco Products; Wood Products; Paper Products; and Chemical Products. The 11 industries expecting production capacity decreases for 2020 — listed in order — are: Textile Mills; Furniture & Related Products; Primary Metals; Transportation Equipment; Nonmetallic Mineral Products; Miscellaneous Manufacturing; Machinery; Electrical Equipment, Appliances & Components; Plastics & Rubber Products; Fabricated Metal Products; and Computer & Electronic Products.

Manufacturing Production Capacity


For 2019

For 2020

For 2020


Reported
Dec 2019

Magnitude
of Change

Predicted

Dec 2019

Magnitude
of Change

Predicted
May 2020

Magnitude
of Change

Higher

39%

+11.0%

44%

+8.8%

17%

+14.7%

Same

50%

NA

50%

NA

55%

NA

Lower

11%

-10.5%

6%

-10.7%

28%

-21.5%

Net Average


+3.1%


+3.3%


-3.6%

Non-Manufacturing

The capacity to produce products or provide services in the non-manufacturing sector is expected to decrease 2.8 percent during 2020. This compares to an increase of 2.5 percent reported for 2019, and a prediction in December 2019 for an increase of 3.6 percent for 2020. Six percent of non-manufacturing respondents expect their capacity for 2020 to increase by an average of 16.3 percent, and 23 percent of respondents foresee their capacity decreasing by an average of 17 percent. Seventy-one percent expect no change in their capacity. The two industries expecting to add to their production capacity in 2020 are Other Services; and Information. The 14 industries expecting to decrease from their production capacity in 2020 — listed in order — are: Arts, Entertainment & Recreation; Transportation & Warehousing; Construction; Mining; Accommodation & Food Services; Health Care & Social Assistance; Public Administration; Educational Services; Wholesale Trade; Professional, Scientific & Technical Services; Agriculture, Forestry, Fishing & Hunting; Retail Trade; Management of Companies & Support Services; and Finance & Insurance.

Non-Manufacturing Production or Provision Capacity


For 2019

For 2020

For 2020


Reported

Dec 2019

Magnitude
of Change

Predicted

Dec 2019

Magnitude
of Change

Predicted
May 2020

Magnitude
of Change

Higher      

31%

+10.4%

33%

+11.7%

6%

+16.3%

Same

62%

NA

64%

NA

71%

NA

Lower

7%

-9.7%

3%

-6.3%

23%

-17.0%

Net Average


+2.5%


+3.6%


-2.8%

PREDICTED CAPITAL EXPENDITURES — 2020 vs. 2019

Manufacturing
Survey respondents expect a 19.1-percent decrease in capital expenditures in 2020. This is lower than the 2.1-percent decrease predicted by the panel in the December 2019 forecast for 2020. Currently, 10 percent of respondents predict increased capital expenditures in 2020, with an average increase of 26.5 percent, and 56 percent said their capital spending would decrease an average of 38.7 percent. Thirty-four percent say they will spend the same in 2020 as they did in 2019. The two industries expecting increases in capital expenditures in 2020 compared to 2019 are Printing & Related Support Activities; and Apparel, Leather & Allied Products. The 16 industries expecting a decrease in capital expenditures in 2020 from 2019 — listed in order — are: Primary Metals; Wood Products; Plastics & Rubber Products; Petroleum & Coal Products; Transportation Equipment; Furniture & Related Products; Nonmetallic Mineral Products; Fabricated Metal Products; Machinery; Electrical Equipment, Appliances & Components; Miscellaneous Manufacturing; Chemical Products; Computer & Electronic Products; Paper Products; Food, Beverage & Tobacco Products; and Textile Mills.

Non-Manufacturing
Non-manufacturing purchasing and supply executives expect to decrease their level of capital expenditures 13.4 percent in 2020 compared to 2019. The 8 percent of members expecting to spend more predict an average increase of 48.4 percent. Thirty-nine percent of respondents anticipate an average decrease of 44.1 percent. Fifty-three percent of the respondents expect to spend the same on capital expenditures in 2020 as in 2019. The only industry expecting an increase in capital expenditures in 2020 from 2019 is Public Administration. The 17 industries expecting a decrease in capital expenditures in 2020 from 2019 — listed in order — are: Arts, Entertainment & Recreation; Agriculture, Forestry, Fishing & Hunting; Retail Trade; Real Estate, Rental & Leasing; Transportation & Warehousing; Management of Companies & Support Services; Accommodation & Food Services; Other Services; Wholesale Trade; Mining; Construction; Professional, Scientific & Technical Services; Educational Services; Information; Health Care & Social Assistance; Finance & Insurance; and Utilities.

Predicted Capital Expenditures 2020 vs. 2019


Manufacturing

Non-Manufacturing


Predicted

Dec 2019

Predicted
May 2020

Magnitude
of Change

Predicted

Dec 2019

Predicted
May 2020

Magnitude
of Change

Higher

29%

10%

+26.5%

36%

8%

+48.4%

Same

42%

34%

NA

45%

53%

NA

Lower

29%

56%

-38.7%

19%

39%

-44.1%

Net Average

-2.1%


-19.1%

+1.3%


-13.4%

PRICES — Changes Between End of 2019 and May 2020

Manufacturing
In the December 2019 forecast, respondents predicted an increase of 0.4 percent in prices paid during the first four months of 2020; they now report prices decreased by 2.8 percent. The 16 percent who say their prices are higher now than at the end of 2019 report an average increase of 6.6 percent, while the 36 percent who report lower prices indicate an average decrease of 10.6 percent. The remaining 48 percent report no change for the period. Four manufacturing industries reported an increase in prices paid for the first part of 2020 are: Computer & Electronic Products; Textile Mills; Furniture & Related Products; and Paper Products. The 14 industries reporting a decrease in prices paid in the first part of 2020 — listed in order — are: Petroleum & Coal Products; Primary Metals; Plastics & Rubber Products; Nonmetallic Mineral Products; Printing & Related Support Activities; Electrical Equipment, Appliances & Components; Fabricated Metal Products; Chemical Products; Wood Products; Transportation Equipment; Machinery; Apparel, Leather & Allied Products; Miscellaneous Manufacturing; and Food, Beverage & Tobacco Products.

Non-Manufacturing
Non-manufacturing respondents report that their purchases in the first four months of this year cost an average of 4 percent more than at the end of 2019. This is 2.4 percentage points higher than the 1.6-percent increase predicted in December 2019 for the first four months of 2020. Thirty-four percent of non-manufacturing respondents report that prices increased an average of 16.7 percent in the first part of 2020. Fifteen percent report price decreases averaging 10.3 percent. The remaining 51 percent indicate no change in prices paid in the first four months of 2020. The eight industries reporting an increase in prices paid in the first part of 2020 — listed in order — are: Public Administration; Health Care & Social Assistance; Transportation & Warehousing; Utilities; Real Estate, Rental & Leasing; Professional, Scientific & Technical Services; Management of Companies & Support Services; and Finance & Insurance. The 10 industries reporting a decrease in prices paid in the first part of 2020 — listed in order — are: Agriculture, Forestry, Fishing & Hunting; Other Services; Mining; Accommodation & Food Services; Retail Trade; Wholesale Trade; Arts, Entertainment & Recreation; Educational Services; Construction; and Information.

Prices – Changes Between End of 2019 and May 2020

Prices – Changes Between End of 2019 and May 2020


Manufacturing

Non-Manufacturing


Predicted

Dec 2019

Reported
May 2020

Magnitude
of Change

Predicted

Dec 2019

Reported
May 2020

Magnitude
of Change

Higher

37%

16%

+6.6%

56%

34%

+16.7%

Same

39%

48%

NA

34%

51%

NA

Lower

24%

36%

-10.6%

10%

15%

-10.3%

Net Average

+0.4%


-2.8%

+1.6%


+4.0%

PRICES — Predicted Changes Between End of 2019 and End of 2020

Manufacturing
Survey respondents expect a net average prices decrease of 1.6 percent for all of 2020, compared to the end of 2019. Twenty-seven percent of respondents project prices to increase by an average of 7.2 percent for the full year, 38 percent anticipate decreases averaging 9.2 percent, and 35 percent expect no change in prices. The seven industries predicting price increases for all of 2020 — listed in order — are: Printing & Related Support Activities; Computer & Electronic Products; Textile Mills; Furniture & Related Products; Food, Beverage & Tobacco Products; Paper Products; and Miscellaneous Manufacturing. The 11 industries expecting price decreases for all of 2020 — listed in order — are: Wood Products; Petroleum & Coal Products; Primary Metals; Plastics & Rubber Products; Electrical Equipment, Appliances & Components; Fabricated Metal Products; Nonmetallic Mineral Products; Chemical Products; Apparel, Leather & Allied Products; Machinery; and Transportation Equipment.

Non-Manufacturing
For 2020, non-manufacturing respondents expect prices to increase, on average, 3.9 percent when compared to the prices at the end of 2019. Given that respondents have reported that prices have increased 4 percent through May 2020, prices are projected to decrease 0.1 percentage point over the rest of the year. Thirty-two percent of respondents anticipate price increases averaging 19.1 percent. Twenty percent of respondents expect price decreases of 11.3 percent, and 48 percent do not expect prices to change. The 11 industries predicting price increases for all of 2020 — listed in order — are: Public Administration; Health Care & Social Assistance; Other Services; Finance & Insurance; Wholesale Trade; Management of Companies & Support Services; Professional, Scientific & Technical Services; Construction; Transportation & Warehousing; Utilities; and Real Estate, Rental & Leasing. The seven industries expecting price decreases for all of 2020 — listed in order — are: Agriculture, Forestry, Fishing & Hunting; Retail Trade; Information; Educational Services; Arts, Entertainment & Recreation; Mining; and Accommodation & Food Services.

Prices – Predicted Changes Between End of 2019 and End of 2020

Prices – Predicted Changes Between End of 2019 and End of 2020


Manufacturing

Non-Manufacturing


Predicted

Dec 2019

Predicted
May 2020

Magnitude
of Change

Predicted

Dec 2019

Predicted
May 2020

Magnitude
of Change

Higher

50%

27%

+7.2%

57%

32%

+19.1%

Same

26%

35%

NA

31%

48%

NA

Lower

24%

38%

-9.2%

12%

20%

-11.3%

Net Average

+1.1%


-1.6%

+1.9%


+3.9%

Employment – Predicted Changes Between End of 2019 and End of 2020

Manufacturing
ISM’s Manufacturing Business Survey respondents forecast that manufacturing employment will decrease by 5.3 percent by the end of 2020, compared to the end of 2019. Twelve percent of respondents expect employment to be 7.6 percent higher, on average, while 39 percent of respondents predict employment to be lower by 15.9 percent. The remaining 49 percent of respondents expect their employment levels to be unchanged for the remainder of 2020. The only manufacturing industry expecting growth in employment in 2020 is Paper Products. The 17 industries projecting employment contraction during 2020 — listed in order — are: Printing & Related Support Activities; Petroleum & Coal Products; Nonmetallic Mineral Products; Electrical Equipment, Appliances & Components; Textile Mills; Transportation Equipment; Primary Metals; Plastics & Rubber Products; Miscellaneous Manufacturing; Furniture & Related Products; Machinery; Fabricated Metal Products; Wood Products; Apparel, Leather & Allied Products; Computer & Electronic Products; Chemical Products; and Food, Beverage & Tobacco Products.

Non-Manufacturing
ISM’s Non-Manufacturing Business Survey Committee respondents forecast that employment will decrease 3 percent through the end of 2020. For the remaining months of 2020, 10 percent expect employment to increase, on average, 22.1 percent, 42 percent anticipate employment to decrease by 12.7 percent, and 48 percent expect their employment levels to be unchanged. The only non-manufacturing industry expecting growth in employment in 2020 is Utilities. The 17 industries anticipating decreases in employment — listed in order — are: Arts, Entertainment & Recreation; Transportation & Warehousing; Construction; Accommodation & Food Services; Management of Companies & Support Services; Retail Trade; Wholesale Trade; Mining; Agriculture, Forestry, Fishing & Hunting; Health Care & Social Assistance; Educational Services; Information; Real Estate, Rental & Leasing; Public Administration; Other Services; Finance & Insurance; and Professional, Scientific & Technical Services.

Employment – Predicted Changes Between End of 2019 and End of 2020

Employment – Predicted Changes Between End of 2019 and End of 2020


Manufacturing

Non-Manufacturing


Predicted
for 2020

Dec 2019

Predicted

May 2020

Magnitude
of Change

Predicted
for 2020

Dec 2019

Predicted

May 2020

Magnitude
of Change

Higher

28%

12%

+7.6%

37%

10%

+22.1%

Same

54%

49%

NA

52%

48%

NA

Lower

18%

39%

-15.9%

11%

42%

-12.7%

Net Average

+0.1%


-5.3%

+1.2%


-3.0%

BUSINESS REVENUES

Business Revenues Comparison — 2020 vs. 2019

Manufacturing
Decreased revenue is expected this year, as purchasing and supply management executives predict an overall net decrease of 10.3 percent in manufacturing business revenue for 2020 over 2019. This is 15.1 percentage points lower than the 4.8-percent increase forecast in December 2019 for all of 2020, and 12.2 percentage points lower than the 1.9-percent increase reported for 2019 over 2018. Eighteen percent of respondents say that revenues for 2020 will increase 10.6 percent, on average, over 2019. Conversely, 58 percent say their revenues will decrease, on average, 21.2 percent, and the remaining 24 percent indicate no change. Of the 18 manufacturing industries, the two that expect revenue growth for 2020 are Apparel, Leather & Allied Products; and Food, Beverage & Tobacco Products. The 15 manufacturing industries projecting revenue contraction during 2020 — listed in order — are: Printing & Related Support Activities; Petroleum & Coal Products; Transportation Equipment; Miscellaneous Manufacturing; Primary Metals; Plastics & Rubber Products; Machinery; Furniture & Related Products; Textile Mills; Nonmetallic Mineral Products; Fabricated Metal Products; Electrical Equipment, Appliances & Components; Computer & Electronic Products; Chemical Products; and Paper Products.

Manufacturing Business Revenue

2019 vs. 2018

2020 vs. 2019


Reported

Dec 2019

% Change

Predicted

Dec 2019

% Change

Predicted

May 2020

% Change

Higher

51%

+9.1%

58%

+10.4%

18%

+10.6%

Same

23%

NA

29%

NA

24%

NA

Lower

26%

-10.9%

13%

-9.2%

58%

-21.2%

Net Average


+1.9%


+4.8%


-10.3%

Non-Manufacturing
Non-manufacturing purchasing and supply management executives predict an overall net decrease of 10.4 percent in sector business revenue for 2020 over 2019. This is 13.8 percentage points lower than the 3.4-percent increase forecast in December 2019 for all of 2020, and 14.8 percentage points lower than the 4.4-percent increase reported for 2019 over 2018. Nine percent of respondents say that revenues for 2020 will increase 13.1 percent, on average, over 2019. Meanwhile, 57 percent say their revenues will decrease, on average, 20.1 percent, and the remaining 34 percent indicate no change. All 18 non-manufacturing industries expect revenue contraction for 2020, listed in order: Arts, Entertainment & Recreation; Agriculture, Forestry, Fishing & Hunting; Transportation & Warehousing; Mining; Accommodation & Food Services; Retail Trade; Professional, Scientific & Technical Services; Construction; Health Care & Social Assistance; Wholesale Trade; Other Services; Public Administration; Real Estate, Rental & Leasing; Educational Services; Management of Companies & Support Services; Information; Utilities; and Finance & Insurance.

Non-Manufacturing Business Revenue

2019 vs. 2018

2020 vs. 2019


Reported

Dec 2019

% Change

Predicted

Dec 2019

% Change

Predicted

May 2020

% Change

Higher

45%

+12.8%

50%

+8.7%

9%

+13.1%

Same

41%

NA

39%

NA

34%

NA

Lower

14%

-9.6%

11%

-8.3%

57%

-20.1%

Net Average


+4.4%


+3.4%


-10.4%

Manufacturing

Operating rate is currently at 75.9 percent of normal capacity.
Production capacity is expected to decrease 3.6 percent in 2020.
Capital expenditures are expected to decrease 19.1 percent in 2020.
Prices paid decreased 2.8 percent through May 2020.
Prices of raw materials are expected to decrease a total of 1.6 percent for all of 2020, indicating an expected increase of 1.2 percent in prices for the remainder of the year.
Manufacturing employment is expected to decrease by 5.3 percent by the end of 2020.
Manufacturing revenue is expected to decrease 10.3 percent in 2020.
Overall, manufacturing is expected to shrink in 2020.
Non-Manufacturing

Operating rate is currently 73.3 percent of normal capacity.
Production capacity is expected to decrease 2.8 percent in 2020.
Capital expenditures are expected to decrease 13.4 percent in 2020.
Prices paid increased 4 percent through May 2020.
Prices of raw materials are expected to increase a total of 3.9 percent for all of 2020, indicating an expected decrease of 0.1 percent in prices for the remainder of the year.
Non-manufacturing employment is expected to decrease 3 percent during the rest of 2020.
Non-manufacturing revenue is expected to decrease 10.4 percent in 2020.
The non-manufacturing sector is projected to shrink in 2020.
About This Report
In addition to the forecast, the Manufacturing ISM® Report On Business® is issued monthly on the first business day of each month and is considered by many economists to be the most reliable near-term economic barometer available. It is reviewed regularly by top government agencies and economic business leaders. The report, compiled from responses to questions asked of approximately 800 purchasing and supply executives across the country, tracks industrial production, new orders, inventories, supplier deliveries, employment, buying policies and prices. Manufacturing Business Survey Committee responses are divided into the following NAICS code categories: Food, Beverage & Tobacco Products; Textile Mills; Apparel, Leather & Allied Products; Wood Products; Paper Products; Printing & Related Support Activities; Petroleum & Coal Products; Chemical Products; Plastics & Rubber Products; Nonmetallic Mineral Products; Primary Metals; Fabricated Metal Products; Machinery; Computer & Electronic Products; Electrical Equipment, Appliances & Components; Transportation Equipment; Furniture & Related Products; and Miscellaneous Manufacturing (including products such as Medical Equipment & Supplies, Jewelry, Sporting Goods, Toys & Office Supplies).

Covering the non-manufacturing sector, ISM® debuted the Non-Manufacturing ISM® Report On Business® in June 1998. The Non-Manufacturing ISM® Report On Business® is released on the third business day of each month, and is based on data received from purchasing and supply executives from 18 different non-manufacturing industries across the country. The Non-Manufacturing ISM® Report On Business® is diversified by NAICS, based on each industry’s contribution to gross domestic product (GDP). The Non-Manufacturing Business Survey Committee responses are divided into the following NAICS code categories: Agriculture, Forestry, Fishing & Hunting; Mining; Utilities; Construction; Wholesale Trade; Retail Trade; Transportation & Warehousing; Information; Finance & Insurance; Real Estate, Rental & Leasing; Professional, Scientific & Technical Services; Management of Companies & Support Services; Educational Services; Health Care & Social Assistance; Arts, Entertainment & Recreation; Accommodation & Food Services; Other Services(including Equipment & Machinery Repairing; Promoting or Administering Religious Activities; Grant making; Advocacy; and Providing Dry-Cleaning & Laundry Services, Personal Care Services, Death Care Services, Pet Care Services, Photofinishing Services, Temporary Parking Services, and Dating Services); and Public Administration. The report covers business activity, new orders, backlog of orders, new export orders, inventory change, inventory sentiment, imports, prices, employment, and supplier deliveries.

About Institute for Supply Management®
Institute for Supply Management® (ISM®) serves supply management professionals in more than 90 countries. Its 50,000 members around the world manage about US$1 trillion in corporate and government supply chain procurement annually. Founded in 1915 as the first supply management institute in the world, ISM is committed to advancing the practice of supply management to drive value and competitive advantage for its members, contributing to a prosperous and sustainable world. ISM leads the profession through the ISM Report On Business®, its highly regarded certification programs and the newly launched ISM Mastery Model®. This report has been issued by the association since 1931, except for a four-year interruption during World War II.

ISM ROB Content
The Institute for Supply Management® (“ISM”) Report On Business® (both Manufacturing and Non-Manufacturing) (“ISM ROB”) contains information, text, files, images, video, sounds, musical works, works of authorship, applications, and any other materials or content (collectively, “Content”) of ISM (“ISM ROB Content”). ISM ROB Content is protected by copyright, trademark, trade secret, and other laws, and as between you and ISM, ISM owns and retains all rights in the ISM ROB Content. ISM hereby grants you a limited, revocable, nonsublicensable license to access and display on your individual device the ISM ROB Content (excluding any software code) solely for your personal, non-commercial use. The ISM ROB Content may also contain Content of users and other ISM licensors. Except as provided herein or as explicitly allowed in writing by ISM, you may not copy, download, stream, capture, reproduce, duplicate, archive, upload, modify, translate, publish, broadcast, transmit, retransmit, distribute, perform, display, sell, or otherwise use any ISM ROB Content.

Except as explicitly and expressly permitted by ISM, you are strictly prohibited from creating works or materials (including but not limited to tables, charts, data streams, time series variables, fonts, icons, link buttons, wallpaper, desktop themes, on-line postcards, montages, mash-ups and similar videos, greeting cards, and unlicensed merchandise) that derive from or are based on the ISM ROB Content. This prohibition applies regardless of whether the derivative works or materials are sold, bartered, or given away. You may not either directly or through the use of any device, software, internet site, web-based service, or other means remove, alter, bypass, avoid, interfere with, or circumvent any copyright, trademark, or other proprietary notices marked on the Content or any digital rights management mechanism, device, or other content protection or access control measure associated with the Content including geo-filtering mechanisms. Without prior written authorization from ISM, you may not build a business utilizing the Content, whether or not for profit.

You may not create, recreate, distribute, incorporate in other work, or advertise an index of any portion of the Content unless you receive prior written authorization from ISM. Requests for permission to reproduce or distribute ISM ROB Content can be made by contacting in writing at: ISM Research, Institute for Supply Management, 309 W. Elliot Road, Suite 113, Tempe, AZ 85284-1556, or by emailing kcahill@instituteforsupplymanagement.org, Subject: Content Request.

ISM shall not have any liability, duty, or obligation for or relating to the ISM ROB Content or other information contained herein, any errors, inaccuracies, omissions or delays in providing any ISM ROB Content, or for any actions taken in reliance thereon. In no event shall ISM be liable for any special, incidental, or consequential damages, arising out of the use of the ISM ROB. Report On Business®, PMI®, and NMI® are registered trademarks of Institute for Supply Management®. Institute for Supply Management® and ISM® are registered trademarks of Institute for Supply Management, Inc.

The full text version of each monthly report is posted on www.ismrob.org on the first and third business days of every month* after 10:00 a.m. (ET).

The next Manufacturing ISM® Report On Business® featuring the May 2020 data will be released at 10:00 a.m. ET on Monday, June 1, 2020.

The next Non-Manufacturing ISM® Report On Business® featuring the May 2020 data will be released at 10:00 a.m. ET on Wednesday, June 3, 2020.

*Unless the New York Stock Exchange is closed.

Contact:
Kristina M. Cahill

Report On Business® Analyst

ISM® Research & Analytics Manager

Tempe, Arizona

+1 480.455.5910

email: kcahill@instituteforsupplymanagement.org
SOURCE Institute for Supply Management

Related Links

http://www.ism.ws


https://www.prnewswire.com/news-releases/economic-downturn-to-continue-through-2020-301059666.html